Payback time!

Nu är det dags att betala tillbaka till de av oss som bär upp vårt samhälle. Till de som riskerar sina liv och sin ekonomi genom att ta hand om vården, omsorgen och välfärden. Till de som kommer ta oss igenom coronakrisen. Det är dags att betala tillbaka till kommande generationer, till vår jord. It’s payback time.

Vi måste ge tillbaka i form av trygghet genom säkra anställningar och rätt till heltid, i form av inkomst genom höjda löner och bättre förmåner. Vi måste ge tillbaka i form av tid genom arbetstidsförkortning och införa 6 timmars arbetsdag som norm. Vi måste ge tillbaka genom mer inflytande som ekonomisk demokrati och demokratiska arbetsplatser och vi måste ge tillbaka långsiktigt genom höjda skatter och stopp för vinster i välfärden.

Demonstrera digitalt för detta tillsammans med oss på 1 maj. Mer information och länk till demonstrationen finns här: https://feministisktinitiativ.se/payback-time-digital-1-maj-demonstration/

Replik: Ge 10 miljoner till personer med låg inkomst

Debattartikel publicerad den 23 mars 2020 i Jönköpings-Posten.

Hjälp behövs från regeringen, men även kommuner och regioner, skriver Moderaternas Kent Ly (JP Debatt 22/3). Där är vi överens – men det som nu behövs är stimulansåtgärder till våra mest utsatta i samhället. Att ge pengar till de med lägst inkomst är överlägset som allmän stimulansåtgärd, då pengarna generellt används till nödvändiga varor och tjänster.

I Sverige lever över 1 miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. 

Feministiskt initiativ föreslår därför att staten genast ska lägga 10 miljarder på engångsutbetalning på 10 000kr till de 1 miljon vuxna folkbokförda med lägst inkomst (deklaration 2019). Summan krediteras personens skattekonto, varefter pengarna överförs till anmält bankkonto.

Kommunens gymnasieskolor har stängt och gymnasieelever får utbildning på distans. Det innebär att ingen skolmat serveras till eleverna. För en del barn/ungdomar är målet i skolan, det enda målet lagad mat en får på en dag. Under en längre tid kommer barnen/ungdomarna behöva äta lunch hemma vilket innebär ökade kostnader för mat. 

Familjer som uppbär försörjningsstöd påverkas hårdast av dessa ökade matkostnader. Det gäller också ensamkommande barn/ungdomar som går på gymnasiet. Feministiskt initiativ föreslår därför att kommunen ska besluta om en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer samt bidrag till berörda ensamkommande barn/ungdomar för att minska den ekonomiska pressen. Om kommunens skolor och förskolor kommer stängas, ska denna höjning omfatta alla familjer med barn/ungdomar i förskola/grundskola/gymnasieskola.

Flera församlingar erbjuder hjälp med att handla, men här vore det bra med en samordning och att kommunen kan gå in och betala för sådana tjänster i de områden där möjligheten inte finns. Det är särskilt viktigt för de grupper som inte bör handla på egen hand och som har en låg ekonomisk standard – till exempel fattigpensionärer. 

Som om de ekonomiska konsekvenserna inte är nog så ökar också våld i hemmet under när många är hemma i karantän. Nu kommer färska rapporter från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av isoleringen på grund av Coronaviruset och fler organisationer, både i Europa och USA varnar för en drastisk ökning av mäns våld mot kvinnor. 

Feministiskt initiativ föreslår därför flera åtgärder för att möta upp kvinnor och barns behov av stöd och skydd från våld. Jönköpings kommun kan boka upp hotellrum för att kunna erbjuda dem till skyddsbehövande kvinnor och barn och på så sätt möta behovet av stöd och skydd. Det här behöver ske i samråd mellan Socialtjänsten och kvinno- och tjejjouren. Det behöver också genomföras informationsinsatser för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få för våldsutsatta. Informationen måste finnas på flera språk. Det är också viktigt att information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att använda våld så de kan bryta sitt destruktiva beteende. 

Feministiskt initiativ har tidigare lämnat in förslag om att kommunens bostadsbolag ska informera om Huskurage. Nu i isoleringstider är grannar och närstående medmänniskor viktigare än någonsin, särskilt för de som är utsatta för våld i hemmet. Därför är det viktigt att vi alla har kunskap om våld och se signaler, veta vad vi ska göra innan våld sker, medan det sker och efter att det skett. 

Vill du vara med i avdelningens styrelse?

Nu är det dags att nominera till Feministiskt initiativs region Jönköpings läns styrelse och revisorer till föreningen.

Avdelningen är en förening för hela Jönköpings län och därför vore det roligt med nomineringar från alla länets olika delar. 

Valberedningen behöver nomineringarna senast den 23 februari. Du som är medlem kan nominera dig själv, och det går också att nominera någon annan medlem – men tänk på att den du nominerad ska vara tillfrågad innan.

För att nominera fyller du i formuläret: https://forms.gle/bZYX5XJDjagYgHMYA

Hoppas du vill vara med i vår styrelse eller vara revisor i föreningen!


Valberedningen

Ny studiecirkel: Jkpg för alla

I höstas hade vi en studiecirkel i de andra partiernas kommunprogram och nu är det dags att jobba vidare med vårt eget kommunprogram. Temat för vårens studiecirkel är Jönköping för alla – en feministisk och antirasistisk kommunpolitik. Vi kommer vara på Sensus, Östra Storgatan 10 i Jönköping, klockan 17-18. Lokalen är en trappa upp, det finns hiss.

Förutom att uppdatera vårt befintliga kommunprogram kommer vi också skriva debattartiklar och medborgarförslag. Välkommen!

 • ons 19 feb: Uppstart och inledning till kommunprogrammet
 • ons 11 mars: Barn och utbildning
 • ons 29 april: Omsorg och hjälp
 • ons 13 maj: Migrationspolitik och flyktingmottagande
 • ons 3 juni: Kultur, fritid och idrott
 • Hösten 2020: Bygga, bo och miljö/Miljö och hållbar utveckling
 • Hösten 2020: Trafik och infrastruktur
 • Hösten 2020: Näringsliv och arbete
 • Hösten 2020: Kommun och politik
 • Hösten 2020: Viktiga ord och sammanfattning utifrån studiecirkelns tidigare träffar

Titta också in våra andra aktiviteter på sidan Kalendarium.

Fi påverkar kommunfullmäktige!

Under 2019 har en av Feministiskt initiativs medlemmar lämnat in 25 stycken medborgarförslag. Nu blir två av förslagen verklighet! Det ena förslaget handlar om att handlingarna till kommunfullmäktige ska finnas digitalt och det andra handlar om att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få utbildning om härskartekniker.

Från och med januari 2020 finns alltså alla handlingar till kommunfullmäktige att ladda ner från kommunens webbplats. Det innebär att det blir lättare för kommuninvånarna att ta del av handlingarna när en inte behöver åka in till Rådhuset i Jönköping för att hämta dem. 

Vi skickade in medborgarförslaget i november. Att handlingarna nu finns digitalt är en vinst både för demokratin och för miljön.

För ett och ett halvt år sedan beställde presidiet i kommunfullmäktige en jämställdhetsanalys angående vilka som talar i kommunfullmäktige. Den visade att de manliga politikerna i kommunfullmäktige står oftare i talarstolen än kvinnor och att de pratar längre. Kommunfullmäktiges presidium har haft möte med jämställdhetsstrategen och arbetat fram kommunfullmäktiges jämställdhets- och jämlikhetsarbete som bland annat innebär att Kompetensutveckla om härskartekniker och  Fortsätta att mäta kopplat till kön men gärna inkludera fler faktorer såsom ålder och antal år i kommunfullmäktige.

Feministiskt initiativ har varit på varje kommunfullmäktigemöte sedan oktober 2018 och det förekommer härskartekniker på varje möte från både höger och vänster. Därför skickade vi in ett medborgarförslag i december som handlade om att kompetensutvecklingen om härskartekniker behöver följas upp och kompletteras med utbildning i främjandeteknik.

På dagordningen till årets första kommunfullmäktige finns en föreläsning om normer, bemötande och härskartekniker. 

Det är en viktig demokratisk fråga. Ledamöterna i fullmäktige ska inte känna sig hindrade eller tystade av risken att bli utsatta av härskarteknik i talarstolen. Det gynnar inte demokratin eller mångfald av politiker.

Feministiskt initiativ Jönköping är en kommunförening i Jönköpings kommun. Fi har sedan oktober 2018 skuggat kommunfullmäktige genom att vara på plats på och rapportera från varje möte. I höstas tog Fi fram en egen budget på samma sätt som oppositionspartierna. Fi har lämnat in fler medborgarförslag än vad något  av partierna i kommunfullmäktige har lämnat in motioner.

Vi kommer vara en rosagrön blåslampa under hela mandatperioden.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Den 8 november 2019 arrangerade vi en ljusmanifestation för patriarkatets offer.

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. I Europa dör fler kvinnor av våld i nära relationer än av terrorbrott och i Sverige mördades 22 kvinnor av sin manliga partner 2018, vilket är en ökning på 100 % från tidigare i år. Samtidigt är sexuella övergrepp och trakasserier vardag för många kvinnor och transpersoner. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) anmäldes 22 500 sexualbrott i Sverige 2018, utav dem klassades 7 960 som våldtäkt och 1 370 brott ledde till åtal. Mörkertalen är enorma och endast 5 % av anmälda våldtäkter leder till åtal.

Trots allt detta. Trots att mäns våld är ett samhällsproblem som kostar enorma summor pengar och är ett hot mot mänsklig säkerhet, trots att kvinnorörelsen tvingat skrika sig hes alldeles för länge och trots den pågående #Metoo-rörelsen, lägger regering efter regering endast kaffeslantar på att lösa den enorma problematiken. Det är en bortprioritering som är livshotande.

Två år har passerat sedan #metoo slog ner i Sverige.  Alla var överens. Det var oacceptabelt, åtgärder måste vidtas.

Feministiskt initiativ har inte glömt. Därför har vi gjort den 8 november till en nationell minnesdag  för patriarkatets offer och tillägnar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen.

Vi gör det för att förvalta det förtroende som givits genom vittnesmålen. Vi gör det för att ta vara på de möjligheter som dessa uppoffringar har skapat. Vi gör det för att det behövs radikal systemförändrande politik som vågar gå från ord till handling.

Metoo är Fi-politik.

Skuggbudget 2020 för Jönköpings kommun

För en hållbar, feministisk och antirasistisk kommun

En stark välfärd är viktig för att bygga ett samhälle där de ekonomiska skillnaderna minskar – vi vill därför inte göra några besparingar som försämrar välfärden. Budgeten är vår grund för att fortsätta föra Jönköpings kommun i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.

Klimatförändringarna kräver att vi ställer om till ett ekologiskt hållbart samhälle. Omställningen av Jönköpings kommun i en hållbar riktning är både en utmaning och en möjlighet. Vi måste ta politiska beslut som prioriterar klimatet på riktigt.

I höst ses vi på torsdagar

I höst skuggar vi kommunfullmäktige och har en feministisk och antirasistisk studiecirkel i de kommunprogram för 2019-2022 som partierna i kommunfullmäktige har tagit fram. Välkommen att vara med!

Boka in följande datum för hösten 2019:

 • Torsdagen den 29 augusti, klockan 13, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige
 • Torsdagen den 19 september, klockan 18, Östra Storgatan 10 i Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns): Studiecirkel – inställt
 • Torsdagen den 26 september, klockan 13, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige
 • Torsdagen den 10 oktober, klockan 18, Östra Storgatan 10 i Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns): Studiecirkel Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunprogram: https://jonkopingsmoderaterna.se/wp-content/uploads/2019/06/Kommunprg_KDM_2019-22-slutv.pdf
 • Torsdagen den 24 oktober, klockan 13, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige
 • Torsdagen den 31 oktober, klockan 8, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige
 • Torsdagen den 14 november, klockan 18, Östra Storgatan 10 i Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns): Studiecirkel Vänsterpartiets förslag till kommunprogram: http://www.vansterpartietjonkoping.se/?page=Kommunprogram
 • Torsdagen den 21 november, klockan 13, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige
 • Torsdagen den 12 december, klockan 18, Östra Storgatan 10 i Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns): Studiecirkel Koalition för Jönköpings kommunprogram (antagen av kommunfullmäktige): https://www.jonkoping.se/download/18.7e6122e916a915a518e10ff8/1558704670722/Kommunprogram%20f%C3%B6r%20mandatperioden%202019-2022.pdf
 • Torsdagen den 19 december, klockan 13, Erik Dahlbergsgymnasiets aula: Kommunfullmäktige

Augusti är länets pridemånad!

Nu på lördag är det dags för Jönköpings prideparad och lördagen därpå är det Regnbågsparad i Eksjö. 

Vi kommer gå i båda paraderna och du är välkommen att gå med oss. Ta gärna med dig en vän eller två så vi blir många som går tillsammans ❤

Mer information finns i våra facebook-evenemang:

Jönköping: https://www.facebook.com/events/400282920602582/

Eksjö: https://www.facebook.com/events/434587290482341/

Varmt välkommen att börja din feministiska höst tillsammans med oss!

Ekofeminism och växtbytardag 24 maj

En växt blir två, två växter blir fyra. Att föröka sina plantor genom att ta sticklingar är både roligt, billigt och nyttigt för plantorna.

Fredagen den 24 maj bjuder F! Jönköping in till växtbytardag på vår valbodsplats i Hamnparken. För varje växt du har med dig får du ta en annan med dig hem. Alla är välkomna att delta!

Har du fröer, knölar, rotade sticklingar eller hela plan­tor du vill byta är det bara att ta med.

Växterna som du lämnar ska vara i gott skick, rotade och märkta med växtens namn och gärna skötselråd. Använd gärna små såddkrukor av tidningspapper eller gamla förpackningar.

Byta, dela, hyra, låna och ge bort                                                                  

Trots att kunskap finns om att vi behöver minska uttaget av jordens resurser så ökar konsumtionen både i Sverige och i resten av världen. Att minska konsumtionen i samhället är en svår och stor utmaning. För att konsumtionen ska kunna minskas behöver de varor som produceras vara av bra kvalitet så att de kan användas länge och ibland av flera personer. Om till exempel ett klädesplagg används tre gånger längre så minskar dess miljöpåverkan med hela 70 procent. Produkters miljöpåverkan kan också minska om flera personer delar på saker, genom att äga tillsammans, eller genom att låna eller hyra. Förutom att vi sparar på miljön blir det oftast också billigare.

Växtbytardagen är en del av evenemanget Unite for Ecofeminism – parade your heart out.