Viktiga datum våren 2018

Det är valår och vi byter mötesdagar och ses lite oftare! Boka in nedanstående datum redan nu! Vi är i Sensus lokaler på Östra Storgatan 10, 1 trappa upp, Jönköping om ingenting annat står nedan. Vi uppdaterar löpande och vi lägger också upp de olika aktiviteterna som evenemang på vår facebook-sida.

Söndagen den 28 januari klockan 10-16:
Valårsworkshopen fortsätter – vi jobbar vidare med vår politik för Jönköpings kommun.

Torsdagen den 1 februari klockan 19-20.30, Österängens konsthall, Jönköping:
Feministisk folkbildning med Gudrun Schyman

Fredagen den 2 februari klockan 12-14, Nässjö:
Homeparty med Gudrun Schyman

Måndagen den 5 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Fredagen den 16 februari
Nomineringsstopp till styrelse till kommunföreningen och kommunlistan 2018

Söndagen den 18 februari kl 16:
Medlemsmöte inför valkongressen i Malmö

Måndagen den 26 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 19 mars:
Öppet möte inställt.

Vi går i stället tillsammans på eventet Prositution – ett fritt val? kl. 16.00 – 19.00 i Aulan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Anmäler dig gör du på http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/kalender/2018/Sidor/prostitution-fritt-val.aspx senast den 9 mars.

Långfredagen den 30 mars:
Årsmöte för både kommunföreningen Jönköping och avdelningen region Jönköping
Kommunal valkonferens

Måndagen den 9 april klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 30 april klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 19 maj klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 11 juni klockan 18-19:
Öppet möte

Annonser

Intresserad av att vara ombud på valkongressen?

Den 24-25 februari 2018 är det dags för Feministiskt initiativs valkonferans och extrainsatt kongress i Malmö. Helgen kommer handla om att välja våra företrädare för valrörelsen. Två saker kommer avhandlas:
* Val och fastställande av listor för riksdagsvalet 2018
* Val av partiledare (tillsammans med Gudrun Schyman)

Ta chansen och åk till Malmö en helg och var med och lyssna, påverka och träffa härliga FI:are från hela landet.

Mer info om konferensen finns på:
https://feministisktinitiativ.se/valkonferens-och-extrainsatt-kongress-2018/

Reglerna för ombudsförfarande finns här. Feministiskt initiativ region Jönköping får skicka upp till 6 röstande ombud.*
https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2017/11/Ombudsfo%CC%88rfarande-valkonferens_extrakongress-2018_171105.pdf

Resa och boende får ombud själva bekosta.
FI Malmö ordnar antagligen billigt gemensamt boende för ombud (sovsal).

Anmäl dig enbart om du känner dig säker på att du kan åka. Du kommer antagligen behöva registrera dig separerat sen när ombudslistan är bestämd, och betala in anmälningsavgift för att din plats skall vara reserverad.

Enbart medlemmar kan bli ombud. Vill du bli ny medlem, eller förnya ditt medlemskap för 2017/2018 så gör du det här:
www.feministisktinitiativ.se

Vi kommer att stänga denna intresseanmälan den 12 januari, så anmäl dig redan nu!

* får vi in fler intresseanmälningar än 6 stycken så kommer vi lägga ett förslag baserat på geografisk spridning och på medlemsantal i regionens kommuner.
Ombuden kommer slutligt fastställas av medlemsmöte den 13 januari 2018.

Fyll i formuläret, och sprid det vidare till alla andra du tror kan vara intresserade! Anmälan är stängd och vi har valt ombud. Hör av dig till regionjonkoping@feministisktinitiativ.se om du vill komma i kontakt med något av ombuden.

Mötestider hösten 2017

Vi laddar inför valåret 2018 genom att ha 4 stycken temamöten under hösten. Oavsett om du är medlem eller inte är du varmt välkommen att vara med!

 • 19 september – tema Bostad
 • 17 oktober – tema utbildning
 • 14 november – fokus kommunpolitik
 • 12 december
 • 19 december – valmöte (endast för medlemmar, kallelse är skickad via e-post)

Vi träffas alltid klockan 18 i Sensus lokaler på Östra Storgatan 10 i Jönköping. Hiss finns!

Hoppas vi ses!

Sommaravslutning med picknick

Vi avslutar vårens träffar med en picknick. Vi ses en timme tidigare än vanligt, det vill säga klockan 18, på Vätterstranden vid ronellen Undergången i Jönköping. Du tar med dig det du vill äta och dricka. Ta gärna med en filt att sitta på!

Nästa träff blir i augusti. Glad sommar!

Nya styrelse i länets föreningar

Feministisk initiativ Region Jönköping har ny styrelse

Feministiskt initiativ Region Jönköping är en förening för hela Jönköpings län. Föreningen hade årsmöte 8 mars och valde styrelse för 2017-2019. Styrelsen valdes enlig valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice ordförande: Carin Sollenberg (omval)

Kassör: Jesper Persson (omval)

Ledamot: Baharan Raoufi (nyval)

Ledamot: Alexandra Jauhiainen (nyval)

Styrelsen ska bland annat arbeta för att det bildas kommunföreningar i alla länets kommuner med sikte att ställa upp i så många kommuner som möjligt i valet 2018 och samordna arbetet att ta fram en politisk plattform för att kunna ställa upp i val till regionfullmäktige 2018.

 Feministerna i Jönköping har ny styrelse

Den 8 mars hade Feministiskt initiativs kommunförening i Jönköping årsmöte och valde styrelse för 2017. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice Ordförande: Jesper Persson (omval, tidigare kassör)

Kassör: Lisa Söndergaard (omval, tidigare ledamot)

Ledamot: Cecilia Selvén (nyval)

Ledamot: Jenny Astner (omval)

Feministerna i Jönköping träffas varannan vecka i en tankesmedja med syftet att utveckla vår kommunpolitik.

2017: Vårens möten

ANALYSERA, ORGANISERA, POLITISERA

Vi träffas varannan onsdag med start den 25 januari. Vi ses oftast på Sensus, Östra Storgatan 8 i Jönköping, klockan 19. Lokalen ligger en trappa upp, men det finns hiss.

 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari (Val av ombud till kongressen)
 • 8 mars (årsmöte)
 • 22 mars
 • 5 april
 • 19 april
 • 3 maj
 • 17 maj
 • 31 maj
 • 14 juni

På träffarna kommer vi diskutera aktuella händelser, skriva insändare och utveckla vår politik.

Val till styrelse Jönköpings län/kommun

Den 8 mars är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ i Jönköpings län 2017 och 2018! Kallelse och möteshandlingar kommer senare.

Nominerar gör du här

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuj7WO2i7ClMihMDq4Sb_5AeOaYVhOUxq9anmNIQGBiFt25Q/viewform

I Jönköpings län finns det två föreningar: kommunföreningen för Jönköpings kommun och avdelningen för hela Jönköpings region/län. Styrelsen för kommunföreningen väljs på ett år och styrelsen för avdelningen väljs för två år. Dessutom ska vi välja ombud som ska åka på Feministiskt initiativs kongress den 24-26 mars.

Nu kan du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen och till revisor till dessa två föreningar, samt till ombud. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad.

Om du är intresserad av att sitta i valberedningen eller har förslag på namn, kontakta ordföranden Ewelina Axell i den nuvarande styrelsen i Jönköpings kommun och avdelningen för Jönköpings region/län via fi.jkpg@gmail.com.

Sista dag för nominering är den 27 januari 2017.

Vänliga hälsningar Malin och Anna-Maria, Valberedningen

90 minuter feministisk folkbildning med Gudrun Schyman!

Välkommen på 90 minuter feministisk folkbildning med Gudrun Schyman!
Gudrun vill att ni har med papper och penna. Böcker finns att köpa. Fri entré!
Tid 2016-12-07 19:00
Plats Stadsbiblioteket, en trappa ner, lokalen Fokus, Jönköping
Anmälan är bindande.
Har du frågor hör av dig till oss på fi.jkpg@gmail.com
Vi ses!
/Feministiskt initiativ Jönköping

Kvotera mera!

Ana Christina Hernandez väljer att på ledarsidan i Jönköpings-Posten (22 september 2016) missförstå vad kvotering är.

I rektyteringssammanhang handlar det om att utifrån en kravprofil rekrytera den som är mest kompetent för jobbet. När det finns två eller flera kandidater med samma kompetens kan det underrepresenterade könet kvoteras in för att få in en större mångfald. Alltså i första hand kompetens och i andra hand nya perspektiv. Därför är det viktigt att fundera på vilken kompetens och vilka erfarenheter som ska efterfrågas. Hade så kallade kvinnliga erfarenheter ansetts som en kunskap som tillförde något hade vi inte ens haft den här diskussionen.

Idag väljer män andra män därför att de är likadana och det är inom deras bekvämlighetszon. Den urvalsprocess som sker idag är faktiskt är en normbaserad könskvotering där mannens kvot är oproportionerligt stort. Istället för att fråga kvinnor om de verkligen vill bli inkvoterade kan vi börja fråga män om de verkligen vill fortsätta bli inkvoterade. Hur en representation i ledningen ska se ut handlar inte heller bara om kön, utan också mångfald i exempelvis etnicitet, ålder och funktionsvariation – den ska spegla verksamheten och samhället.

Att kvinnors kompetens bidrar till bättre ledning av företagen finns det bevis på: Jämställda bolag har de senaste tre åren gett tillbaka dubbelt så mycket till aktieägarna jämfört med genomsnittet på Stockholmsbörsen. Under de senaste tre åren har de jämställda bolagen haft en kursutveckling på 65 procent. Det kan jämföras med utvecklingen för Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index som är 32 procent, enligt Avanza (Dagens industri, 1 september 2016).

Kvinnor är inte en minoritet i samhället och därför är det märkligt att det finns fler VD:ar som heter Anders än vad det finns VD:ar som är kvinnor.

Kvotering är ett verktyg för att öka engagemanget och kompetensen i ledningen och inte tvärtom!

Debatt: Jämställdhetsmyndigheten behövs visst!

 

Hanns Boris (KD) skriver i sitt debattinlägg (JP 2016-09-21) om hur viktigt det är att se helheten när en ska analysera våld i nära relationer, och det är precis det som en jämställdhetsmyndighet ska göra, se till att det blir jämställt för alla, ingen ska glömmas bort. Det är viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv i alla samhällsanalyser, vilket betyder att en tar i beaktning både: kön/genus, etnicitet, sexualitet, funktion, socioekonomisk tillhörighet, region och generation. Poängen med att ha en myndighet som jobbar enbart med dessa jämställdhetsfrågor, är att förenkla samordningen av olika organisationer och förstärka arbetet med jämställdhet. Att en jämställdhetsmyndighet verkligen behövs är något som Feministiskt initiativ konstaterat ända sedan partiets första valplattform, som skrevs för tio år sedan.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet är alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.

Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar framför allt kvinnor (och barn) och utövaren är oftast en man. Den bästa statistiken på området kommer ifrån BRÅ, här delar en upp våldet i olika kategorier beroende på vad en har för relation till gärningspersonen, statistiken utgår alltså från offren. Tittar vi närmare så är det tydligt hur kvinnor är de som är mest utsatta när gärningsmannen är en närstående person, och att män är mest utsatta när det är en okänd gärningsperson.

I den Nationella trygghetsundersökningen uppger totalt 16 procent av de som utsatts för misshandel under 2014 att gärningspersonen var närstående till offret. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 37 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män endast är 3 procent.

En viktig aspekt att ha i beaktning är att alla inte anmäler och mörkertalet är därför stort.

Precis som Hanns Boris skriver i sitt debattinlägg, så ska vi inte enbart hjälpa dem som redan har begått/eller utsatts för ett brott. Det förebyggande arbetet vid våld i nära relationer handlar främst om att minska återfall och upprepad utsatthet genom strategiska insatser, stöd till brottsoffret och insatser för våldsutövaren. Att även tidigt belysa attityder, normer och värderingar kring våld och manlighet är angeläget, därför är det viktigt att börja jämställdhetsarbetet redan i förskolan.

Det finns fyra delmål i jämställdhetsarbetet som regeringen har fastställt och som ALLA riksdagspartier, (utom Sverigedemokraterna) har skrivit under och de är:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor ifråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och mänska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Hanns, vad är ditt syfte med att ifrågasätta detta viktiga jämställdhetsarbete? Varför vill du flytta fokus från de strukturer som gör att män står för större delen av våldet i vårt samhälle?