Stoppa mäns våld mot kvinnor

Den 8 november 2019 arrangerade vi en ljusmanifestation för patriarkatets offer.

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. I Europa dör fler kvinnor av våld i nära relationer än av terrorbrott och i Sverige mördades 22 kvinnor av sin manliga partner 2018, vilket är en ökning på 100 % från tidigare i år. Samtidigt är sexuella övergrepp och trakasserier vardag för många kvinnor och transpersoner. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) anmäldes 22 500 sexualbrott i Sverige 2018, utav dem klassades 7 960 som våldtäkt och 1 370 brott ledde till åtal. Mörkertalen är enorma och endast 5 % av anmälda våldtäkter leder till åtal.

Trots allt detta. Trots att mäns våld är ett samhällsproblem som kostar enorma summor pengar och är ett hot mot mänsklig säkerhet, trots att kvinnorörelsen tvingat skrika sig hes alldeles för länge och trots den pågående #Metoo-rörelsen, lägger regering efter regering endast kaffeslantar på att lösa den enorma problematiken. Det är en bortprioritering som är livshotande.

Två år har passerat sedan #metoo slog ner i Sverige.  Alla var överens. Det var oacceptabelt, åtgärder måste vidtas.

Feministiskt initiativ har inte glömt. Därför har vi gjort den 8 november till en nationell minnesdag  för patriarkatets offer och tillägnar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen.

Vi gör det för att förvalta det förtroende som givits genom vittnesmålen. Vi gör det för att ta vara på de möjligheter som dessa uppoffringar har skapat. Vi gör det för att det behövs radikal systemförändrande politik som vågar gå från ord till handling.

Metoo är Fi-politik.