Låt Metoouppropen fortsätta ljuda!

För ett år sedan bröt #metoo tystnaden kring sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. 8 november var #tystnadtagning först ut bland en lång rad av upprop som synliggjorde mäns våld mot kvinnor. Feministiskt initiativ gör 8 november till startdatum för vår nationella kampanj för att uppmärksamma att vi fortfarande inte nått målen om jämställdhet som innebär att vi alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma våra egna liv och samhället. Att vi alla, oavsett kön, ska ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi har alla rätt att ta plats i våra liv, i våra kroppar och i samhället!

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Runt om i Sverige gör vi därför gemensam aktion genom demonstrationer, manifestationer, namninsamlingar och olika former av reaktioner för att visa på problemen, som Metoo ger uttryck för, vinner på samma feministiska lösningar. Vår kampanj pågår mellan den 8-25 november och avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi ser det som ett sätt att tydliggöra sambandet mellan #metoo-uppropen och FN:s internationella dag. Vi vill synliggöra att det handlar om våld som sker mot kvinnor, varje dag, i vardagen, i hemmen, i det offentliga.

Med en feministisk politik ska skolor, arbetsplatser, parker, gator, torg och våra hem vara säkra för alla medborgare att vistas i, under alla tider på dygnet och oavsett din ålder, kön, religion, hudton, etnicitet, funktionsförmåga och identitetsuttryck. Oavsett om du lever ensam eller i sällskap. Oavsett om du är i behov av vård från någon annan. Oavsett din situation ska du vara trygg.

Metoouppropen visade oss hur alltför ofta, hot, våld, trakasserier, sexism, rasism, listan kan göras lång, begränsar stora delar av vår befolkning. Det vi gör idag är för att påminna om Metoouppropens krav och uppmana oss alla att vara vaksamma, sätta stopp och visa på andra sätt att göra vardagsliv, arbetsliv, skoltid och offentliga rum, så att vi alla, oavsett kön, kan leva med frihet från våld och förtryck.

Vår kampanj är en uppmaning om att låta feminismen ta plats, för ett rosaskimrande, gemensamt samhälle där alla känner sig trygga och där alla kan röra sig och ta plats obehindrat. Vi skapar förändring tillsammans.  

Målet om ett jämställt samhälle är inte nått utan vi måste fortsätta arbetet. Det behövs kraftfulla politiska förslag för att nå förändring. Låt därför Metoouppropen fortsätta ljuda och låt oss aldrig glömma att de delar samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

Vad händer i november och december?

Välkommen på något av våra möten! Vi är på Sensus, Östra Storgatan 10, Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns) om ingen annan lokal framgår nedan.

Fika med F! – Alla är välkomna.

  • 26 november kl 18-19
  • 17 december kl 18-19

Extra årsmöte, Feministiskt initiativ Jönköpings kommun – endast medlemmar

  • 8 december

Medlemsmöte, Feministiskt initiativ region Jönköping – endast medlemmar

  • 8 december

Skuggning av kommunfullmäktige, Aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping samt på vårt twitterkonto @FiJonkoping under #kfjkpg.

 

Vill du vara ombud på Fi-kongressen?

Nu är det dags för kongress och valkonferens, som denna gång hålls i Sundsvall. Det kommer bli en rolig, intensiv och intressant helg där Feministiskt initiativs politik står i centrum. Bland annat ska EU-valplattformen och motioner som inkommit från medlemmar behandlas. Det ska även väljas och fastställas lista till valet till Europaparlamentet, väljas en ny partistyrelse samt partiledare, partisekreterare, revisorer och valberedning.

När: Fredagen den 8 februari – söndagen den 10 februari 2019
Vem får komma: Det är avdelningarna som väljer kongressombuden.

Den 8 december kommer vi ha ett medlemsmöte för avdelningen i Jönköpings län. Kallelse kommer senare. På medlemsmötet kommer vi välja 12 ombud från vår avdelning. Det innebär att vi kan ha ombud från alla kommuner utom en i länet! En god geografisk spridning och ett intersektionellt förhållningssätt ska tillämpas vid val av ombud.

Resa, boende och avgiften för kongressen bekostas av dig själv i första hand, men om du inte vill/kan så försöker vi hjälpas åt (föreningen har inte jättemycket pengar).

Vill du vara ombud på Fi-kongressen? Anmäl dig senast den 7 december.
Skicka ett mail till jonkoping@feministisktinitiativ.se, eller skicka ett brev till Feministiskt initiativ, c/o Sensus, Östra Storgatan 10, 55321 Jönköping.

logga region