Manifestation mot militarism, för nedrustning och mänsklig säkerhet

I år är det 70 år sedan världens hittils enda atombombningar utfördes, över Hiroshima och Nagasaki. Den första bomben släpptes den 6 augusti, och den andra den 9.

I dagens värld är militarismen på uppgång, med en starkare svensk röst för NATO-medlemskap, och upprustning i rädsla för Putins Ryssland. Över hela Europa läggs hundratals miljarder på vapen och krigsföring, istället för på förebyggande åtgärder, diplomatiska, fredliga uppdrag och en starkare välfärd.

Feministiskt initiativ tror inte, i linje med FN, att fred kan uppnås genom våld eller kapprustning, utan genom en folkrörelse för fred och förståelse, mot våld och mot förtryck.

Därför annordnar vi en manifestation på Hotellplan (korsningen Östra Storgatan/hamnkanalen) nu på söndag den 9 augusti, klockan 13:00. Vi hedrar atombombningarnas offer och är tillsammans med och bygger en stark fredsrörelse. Alla behövs. Det här är en kamp, men en som ska utkämpas hand i hand, inte med knuten näve.

Välkomna.

https://www.facebook.com/events/1123326317680889/