Skuggbudget 2020 för Jönköpings kommun

För en hållbar, feministisk och antirasistisk kommun

En stark välfärd är viktig för att bygga ett samhälle där de ekonomiska skillnaderna minskar – vi vill därför inte göra några besparingar som försämrar välfärden. Budgeten är vår grund för att fortsätta föra Jönköpings kommun i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.

Klimatförändringarna kräver att vi ställer om till ett ekologiskt hållbart samhälle. Omställningen av Jönköpings kommun i en hållbar riktning är både en utmaning och en möjlighet. Vi måste ta politiska beslut som prioriterar klimatet på riktigt.