Hållbart, ekologiskt lantbruk

LRF riktade i sin debattartikel (16/7 i Jönköpings-Posten) sig inte till Feministiskt initiativ, men vi vill gärna tala om för LRF vad vår politik innebär. Störst fokus i landsbygdspolitiken måste ligga på naturens, djurens, och därmed också människans välmående.

Fi vill verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster, en märkning som också ska omfatta djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras. Vi vill med verktyg som skattelättnader till ekologiska producenter se en övergång till ekologiskt jordbruk, och varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan ska prioriteras vid offentliga upphandlingar. Fi ska verka för att staten, genom bildandet av ett nationellt center för ekologiska livsmedel, stödjer produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Vi måste se den stora bilden, och skapa en politik som utgår ifrån vad som ger mest hållbara resultat, både i stort och i smått.

Fi vill ha ett förbud mot import av grödor som har besprutats med ämnen som är förbjudna inom EU, och ökade skatter på miljöfarlig verksamhet i Sverige. Den som förorenar ska betala. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt initiativ anser inte att hållbar utveckling och åtgärder för att begränsa klimathoten behöver innebära minskad livskvalitet. Däremot utmanar åtgärderna dagens ensidiga bild av välfärd som liktydig med materiell, resursslukande privatkonsumtion.

(Publicerad 23 jul 2015 i Jönköpings-Posten)

Debatt om kvotering!

I torsdags debatterade Ewelina Axell, ordförande Feministiskt initiativ Jönköping med Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län.

Ewelina Axell förklarar kvotering

F! arbetar för att:

  • En lagstadgad skyldighet till kvotering av underrepresenterat kön till börsnoterade styrelser.
  • Stimulera småföretagandet.
  • Öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.
  • Samtliga partnerskap inom arbetsmarknadspolitiken ska ha jämn könsfördelning och vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst 50 procent av pengarna fördelas till kvinnor.

Läs hela vårt politikdokument om företagande!