Payback time!

Nu är det dags att betala tillbaka till de av oss som bär upp vårt samhälle. Till de som riskerar sina liv och sin ekonomi genom att ta hand om vården, omsorgen och välfärden. Till de som kommer ta oss igenom coronakrisen. Det är dags att betala tillbaka till kommande generationer, till vår jord. It’s payback time.

Vi måste ge tillbaka i form av trygghet genom säkra anställningar och rätt till heltid, i form av inkomst genom höjda löner och bättre förmåner. Vi måste ge tillbaka i form av tid genom arbetstidsförkortning och införa 6 timmars arbetsdag som norm. Vi måste ge tillbaka genom mer inflytande som ekonomisk demokrati och demokratiska arbetsplatser och vi måste ge tillbaka långsiktigt genom höjda skatter och stopp för vinster i välfärden.

Demonstrera digitalt för detta tillsammans med oss på 1 maj. Mer information och länk till demonstrationen finns här: https://feministisktinitiativ.se/payback-time-digital-1-maj-demonstration/

Vill du vara med i avdelningens styrelse?

Nu är det dags att nominera till Feministiskt initiativs region Jönköpings läns styrelse och revisorer till föreningen.

Avdelningen är en förening för hela Jönköpings län och därför vore det roligt med nomineringar från alla länets olika delar. 

Valberedningen behöver nomineringarna senast den 23 februari. Du som är medlem kan nominera dig själv, och det går också att nominera någon annan medlem – men tänk på att den du nominerad ska vara tillfrågad innan.

För att nominera fyller du i formuläret: https://forms.gle/bZYX5XJDjagYgHMYA

Hoppas du vill vara med i vår styrelse eller vara revisor i föreningen!


Valberedningen

Ny studiecirkel: Jkpg för alla

I höstas hade vi en studiecirkel i de andra partiernas kommunprogram och nu är det dags att jobba vidare med vårt eget kommunprogram. Temat för vårens studiecirkel är Jönköping för alla – en feministisk och antirasistisk kommunpolitik. Vi kommer vara på Sensus, Östra Storgatan 10 i Jönköping, klockan 17-18. Lokalen är en trappa upp, det finns hiss.

Förutom att uppdatera vårt befintliga kommunprogram kommer vi också skriva debattartiklar och medborgarförslag. Välkommen!

 • ons 19 feb: Uppstart och inledning till kommunprogrammet
 • ons 11 mars: Barn och utbildning
 • ons 29 april: Omsorg och hjälp
 • ons 13 maj: Migrationspolitik och flyktingmottagande
 • ons 3 juni: Kultur, fritid och idrott
 • Hösten 2020: Bygga, bo och miljö/Miljö och hållbar utveckling
 • Hösten 2020: Trafik och infrastruktur
 • Hösten 2020: Näringsliv och arbete
 • Hösten 2020: Kommun och politik
 • Hösten 2020: Viktiga ord och sammanfattning utifrån studiecirkelns tidigare träffar

Titta också in våra andra aktiviteter på sidan Kalendarium.

Fi påverkar kommunfullmäktige!

Under 2019 har en av Feministiskt initiativs medlemmar lämnat in 25 stycken medborgarförslag. Nu blir två av förslagen verklighet! Det ena förslaget handlar om att handlingarna till kommunfullmäktige ska finnas digitalt och det andra handlar om att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få utbildning om härskartekniker.

Från och med januari 2020 finns alltså alla handlingar till kommunfullmäktige att ladda ner från kommunens webbplats. Det innebär att det blir lättare för kommuninvånarna att ta del av handlingarna när en inte behöver åka in till Rådhuset i Jönköping för att hämta dem. 

Vi skickade in medborgarförslaget i november. Att handlingarna nu finns digitalt är en vinst både för demokratin och för miljön.

För ett och ett halvt år sedan beställde presidiet i kommunfullmäktige en jämställdhetsanalys angående vilka som talar i kommunfullmäktige. Den visade att de manliga politikerna i kommunfullmäktige står oftare i talarstolen än kvinnor och att de pratar längre. Kommunfullmäktiges presidium har haft möte med jämställdhetsstrategen och arbetat fram kommunfullmäktiges jämställdhets- och jämlikhetsarbete som bland annat innebär att Kompetensutveckla om härskartekniker och  Fortsätta att mäta kopplat till kön men gärna inkludera fler faktorer såsom ålder och antal år i kommunfullmäktige.

Feministiskt initiativ har varit på varje kommunfullmäktigemöte sedan oktober 2018 och det förekommer härskartekniker på varje möte från både höger och vänster. Därför skickade vi in ett medborgarförslag i december som handlade om att kompetensutvecklingen om härskartekniker behöver följas upp och kompletteras med utbildning i främjandeteknik.

På dagordningen till årets första kommunfullmäktige finns en föreläsning om normer, bemötande och härskartekniker. 

Det är en viktig demokratisk fråga. Ledamöterna i fullmäktige ska inte känna sig hindrade eller tystade av risken att bli utsatta av härskarteknik i talarstolen. Det gynnar inte demokratin eller mångfald av politiker.

Feministiskt initiativ Jönköping är en kommunförening i Jönköpings kommun. Fi har sedan oktober 2018 skuggat kommunfullmäktige genom att vara på plats på och rapportera från varje möte. I höstas tog Fi fram en egen budget på samma sätt som oppositionspartierna. Fi har lämnat in fler medborgarförslag än vad något  av partierna i kommunfullmäktige har lämnat in motioner.

Vi kommer vara en rosagrön blåslampa under hela mandatperioden.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Den 8 november 2019 arrangerade vi en ljusmanifestation för patriarkatets offer.

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. I Europa dör fler kvinnor av våld i nära relationer än av terrorbrott och i Sverige mördades 22 kvinnor av sin manliga partner 2018, vilket är en ökning på 100 % från tidigare i år. Samtidigt är sexuella övergrepp och trakasserier vardag för många kvinnor och transpersoner. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) anmäldes 22 500 sexualbrott i Sverige 2018, utav dem klassades 7 960 som våldtäkt och 1 370 brott ledde till åtal. Mörkertalen är enorma och endast 5 % av anmälda våldtäkter leder till åtal.

Trots allt detta. Trots att mäns våld är ett samhällsproblem som kostar enorma summor pengar och är ett hot mot mänsklig säkerhet, trots att kvinnorörelsen tvingat skrika sig hes alldeles för länge och trots den pågående #Metoo-rörelsen, lägger regering efter regering endast kaffeslantar på att lösa den enorma problematiken. Det är en bortprioritering som är livshotande.

Två år har passerat sedan #metoo slog ner i Sverige.  Alla var överens. Det var oacceptabelt, åtgärder måste vidtas.

Feministiskt initiativ har inte glömt. Därför har vi gjort den 8 november till en nationell minnesdag  för patriarkatets offer och tillägnar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen.

Vi gör det för att förvalta det förtroende som givits genom vittnesmålen. Vi gör det för att ta vara på de möjligheter som dessa uppoffringar har skapat. Vi gör det för att det behövs radikal systemförändrande politik som vågar gå från ord till handling.

Metoo är Fi-politik.

Skuggbudget 2020 för Jönköpings kommun

För en hållbar, feministisk och antirasistisk kommun

En stark välfärd är viktig för att bygga ett samhälle där de ekonomiska skillnaderna minskar – vi vill därför inte göra några besparingar som försämrar välfärden. Budgeten är vår grund för att fortsätta föra Jönköpings kommun i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.

Klimatförändringarna kräver att vi ställer om till ett ekologiskt hållbart samhälle. Omställningen av Jönköpings kommun i en hållbar riktning är både en utmaning och en möjlighet. Vi måste ta politiska beslut som prioriterar klimatet på riktigt.

Huskvarnabo invald i Feministiskt initiativs partistyrelse

Ewelina Axell från Huskvarna är ny ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse, som valdes av kongressen i Sundsvall 8-10 februari 2019. Partikongressen utsåg även Farida al-Abani till ny partiledare jämte Gita Nabavi som får fortsatt förtroende.

Delar av partistyrelsen
Delar av partistyrelsen

Under helgen 8-10 februari har Feministiskt initiativ hållit valkonferens och kongress i Sundsvall. Farida al-Abani valdes till ny partiledare bredvid Gita Nabavi. Partiet presenterade också sin valplattform inför vårens val till EU-parlamentet.

– Jag är stolt och glad över att få ta plats i Feministiskt initiativs partistyrelse. Jag hoppas kunna vara med och bygga en ännu starkare gräsrotsrörelse, där de lokala grupperna är grunden till en hållbar organisation, säger Ewelina Axell, ny ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse.

Ewelina har tidigare varit ordförande i kommunföreningen Feministiskt initiativ Jönköping och är fram tills årsmötet fortfarande ordförande i avdelningen Feministiskt initiativ region Jönköpings län. Hon har också varit med och startat upp dessa två föreningar.

Låt Metoouppropen fortsätta ljuda!

För ett år sedan bröt #metoo tystnaden kring sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. 8 november var #tystnadtagning först ut bland en lång rad av upprop som synliggjorde mäns våld mot kvinnor. Feministiskt initiativ gör 8 november till startdatum för vår nationella kampanj för att uppmärksamma att vi fortfarande inte nått målen om jämställdhet som innebär att vi alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma våra egna liv och samhället. Att vi alla, oavsett kön, ska ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi har alla rätt att ta plats i våra liv, i våra kroppar och i samhället!

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Runt om i Sverige gör vi därför gemensam aktion genom demonstrationer, manifestationer, namninsamlingar och olika former av reaktioner för att visa på problemen, som Metoo ger uttryck för, vinner på samma feministiska lösningar. Vår kampanj pågår mellan den 8-25 november och avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi ser det som ett sätt att tydliggöra sambandet mellan #metoo-uppropen och FN:s internationella dag. Vi vill synliggöra att det handlar om våld som sker mot kvinnor, varje dag, i vardagen, i hemmen, i det offentliga.

Med en feministisk politik ska skolor, arbetsplatser, parker, gator, torg och våra hem vara säkra för alla medborgare att vistas i, under alla tider på dygnet och oavsett din ålder, kön, religion, hudton, etnicitet, funktionsförmåga och identitetsuttryck. Oavsett om du lever ensam eller i sällskap. Oavsett om du är i behov av vård från någon annan. Oavsett din situation ska du vara trygg.

Metoouppropen visade oss hur alltför ofta, hot, våld, trakasserier, sexism, rasism, listan kan göras lång, begränsar stora delar av vår befolkning. Det vi gör idag är för att påminna om Metoouppropens krav och uppmana oss alla att vara vaksamma, sätta stopp och visa på andra sätt att göra vardagsliv, arbetsliv, skoltid och offentliga rum, så att vi alla, oavsett kön, kan leva med frihet från våld och förtryck.

Vår kampanj är en uppmaning om att låta feminismen ta plats, för ett rosaskimrande, gemensamt samhälle där alla känner sig trygga och där alla kan röra sig och ta plats obehindrat. Vi skapar förändring tillsammans.  

Målet om ett jämställt samhälle är inte nått utan vi måste fortsätta arbetet. Det behövs kraftfulla politiska förslag för att nå förändring. Låt därför Metoouppropen fortsätta ljuda och låt oss aldrig glömma att de delar samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

Vad händer i november och december?

Välkommen på något av våra möten! Vi är på Sensus, Östra Storgatan 10, Jönköping, 1 trappa upp (hiss finns) om ingen annan lokal framgår nedan.

Fika med F! – Alla är välkomna.

 • 26 november kl 18-19
 • 17 december kl 18-19

Extra årsmöte, Feministiskt initiativ Jönköpings kommun – endast medlemmar

 • 8 december

Medlemsmöte, Feministiskt initiativ region Jönköping – endast medlemmar

 • 8 december

Skuggning av kommunfullmäktige, Aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping samt på vårt twitterkonto @FiJonkoping under #kfjkpg.

 

Vill du vara ombud på Fi-kongressen?

Nu är det dags för kongress och valkonferens, som denna gång hålls i Sundsvall. Det kommer bli en rolig, intensiv och intressant helg där Feministiskt initiativs politik står i centrum. Bland annat ska EU-valplattformen och motioner som inkommit från medlemmar behandlas. Det ska även väljas och fastställas lista till valet till Europaparlamentet, väljas en ny partistyrelse samt partiledare, partisekreterare, revisorer och valberedning.

När: Fredagen den 8 februari – söndagen den 10 februari 2019
Vem får komma: Det är avdelningarna som väljer kongressombuden.

Den 8 december kommer vi ha ett medlemsmöte för avdelningen i Jönköpings län. Kallelse kommer senare. På medlemsmötet kommer vi välja 12 ombud från vår avdelning. Det innebär att vi kan ha ombud från alla kommuner utom en i länet! En god geografisk spridning och ett intersektionellt förhållningssätt ska tillämpas vid val av ombud.

Resa, boende och avgiften för kongressen bekostas av dig själv i första hand, men om du inte vill/kan så försöker vi hjälpas åt (föreningen har inte jättemycket pengar).

Vill du vara ombud på Fi-kongressen? Anmäl dig senast den 7 december.
Skicka ett mail till jonkoping@feministisktinitiativ.se, eller skicka ett brev till Feministiskt initiativ, c/o Sensus, Östra Storgatan 10, 55321 Jönköping.

logga region