Viktiga datum våren 2018

Det är valår och vi byter mötesdagar och ses lite oftare! Boka in nedanstående datum redan nu! Vi är i Sensus lokaler på Östra Storgatan 10, 1 trappa upp, Jönköping om ingenting annat står nedan. Vi uppdaterar löpande och vi lägger också upp de olika aktiviteterna som evenemang på vår facebook-sida.

Söndagen den 28 januari klockan 10-16:
Valårsworkshopen fortsätter – vi jobbar vidare med vår politik för Jönköpings kommun.

Torsdagen den 1 februari klockan 19-20.30, Österängens konsthall, Jönköping:
Feministisk folkbildning med Gudrun Schyman

Fredagen den 2 februari klockan 12-14, Nässjö:
Homeparty med Gudrun Schyman

Måndagen den 5 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Fredagen den 16 februari
Nomineringsstopp till styrelse till kommunföreningen och kommunlistan 2018

Söndagen den 18 februari kl 16:
Medlemsmöte inför valkongressen i Malmö

Måndagen den 26 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 19 mars:
Öppet möte inställt.

Vi går i stället tillsammans på eventet Prositution – ett fritt val? kl. 16.00 – 19.00 i Aulan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Anmäler dig gör du på http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/kalender/2018/Sidor/prostitution-fritt-val.aspx senast den 9 mars.

Långfredagen den 30 mars:
Årsmöte för både kommunföreningen Jönköping och avdelningen region Jönköping
Kommunal valkonferens

Måndagen den 9 april klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 30 april klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 19 maj klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 11 juni klockan 18-19:
Öppet möte

Annonser

Intresserad av att vara ombud på valkongressen?

Den 24-25 februari 2018 är det dags för Feministiskt initiativs valkonferans och extrainsatt kongress i Malmö. Helgen kommer handla om att välja våra företrädare för valrörelsen. Två saker kommer avhandlas:
* Val och fastställande av listor för riksdagsvalet 2018
* Val av partiledare (tillsammans med Gudrun Schyman)

Ta chansen och åk till Malmö en helg och var med och lyssna, påverka och träffa härliga FI:are från hela landet.

Mer info om konferensen finns på:
https://feministisktinitiativ.se/valkonferens-och-extrainsatt-kongress-2018/

Reglerna för ombudsförfarande finns här. Feministiskt initiativ region Jönköping får skicka upp till 6 röstande ombud.*
https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2017/11/Ombudsfo%CC%88rfarande-valkonferens_extrakongress-2018_171105.pdf

Resa och boende får ombud själva bekosta.
FI Malmö ordnar antagligen billigt gemensamt boende för ombud (sovsal).

Anmäl dig enbart om du känner dig säker på att du kan åka. Du kommer antagligen behöva registrera dig separerat sen när ombudslistan är bestämd, och betala in anmälningsavgift för att din plats skall vara reserverad.

Enbart medlemmar kan bli ombud. Vill du bli ny medlem, eller förnya ditt medlemskap för 2017/2018 så gör du det här:
www.feministisktinitiativ.se

Vi kommer att stänga denna intresseanmälan den 12 januari, så anmäl dig redan nu!

* får vi in fler intresseanmälningar än 6 stycken så kommer vi lägga ett förslag baserat på geografisk spridning och på medlemsantal i regionens kommuner.
Ombuden kommer slutligt fastställas av medlemsmöte den 13 januari 2018.

Fyll i formuläret, och sprid det vidare till alla andra du tror kan vara intresserade! Anmälan är stängd och vi har valt ombud. Hör av dig till regionjonkoping@feministisktinitiativ.se om du vill komma i kontakt med något av ombuden.

Mötestider hösten 2017

Vi laddar inför valåret 2018 genom att ha 4 stycken temamöten under hösten. Oavsett om du är medlem eller inte är du varmt välkommen att vara med!

 • 19 september – tema Bostad
 • 17 oktober – tema utbildning
 • 14 november – fokus kommunpolitik
 • 12 december
 • 19 december – valmöte (endast för medlemmar, kallelse är skickad via e-post)

Vi träffas alltid klockan 18 i Sensus lokaler på Östra Storgatan 10 i Jönköping. Hiss finns!

Hoppas vi ses!

Sommaravslutning med picknick

Vi avslutar vårens träffar med en picknick. Vi ses en timme tidigare än vanligt, det vill säga klockan 18, på Vätterstranden vid ronellen Undergången i Jönköping. Du tar med dig det du vill äta och dricka. Ta gärna med en filt att sitta på!

Nästa träff blir i augusti. Glad sommar!

Nya styrelse i länets föreningar

Feministisk initiativ Region Jönköping har ny styrelse

Feministiskt initiativ Region Jönköping är en förening för hela Jönköpings län. Föreningen hade årsmöte 8 mars och valde styrelse för 2017-2019. Styrelsen valdes enlig valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice ordförande: Carin Sollenberg (omval)

Kassör: Jesper Persson (omval)

Ledamot: Baharan Raoufi (nyval)

Ledamot: Alexandra Jauhiainen (nyval)

Styrelsen ska bland annat arbeta för att det bildas kommunföreningar i alla länets kommuner med sikte att ställa upp i så många kommuner som möjligt i valet 2018 och samordna arbetet att ta fram en politisk plattform för att kunna ställa upp i val till regionfullmäktige 2018.

 Feministerna i Jönköping har ny styrelse

Den 8 mars hade Feministiskt initiativs kommunförening i Jönköping årsmöte och valde styrelse för 2017. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice Ordförande: Jesper Persson (omval, tidigare kassör)

Kassör: Lisa Söndergaard (omval, tidigare ledamot)

Ledamot: Cecilia Selvén (nyval)

Ledamot: Jenny Astner (omval)

Feministerna i Jönköping träffas varannan vecka i en tankesmedja med syftet att utveckla vår kommunpolitik.

2017: Vårens möten

ANALYSERA, ORGANISERA, POLITISERA

Vi träffas varannan onsdag med start den 25 januari. Vi ses oftast på Sensus, Östra Storgatan 8 i Jönköping, klockan 19. Lokalen ligger en trappa upp, men det finns hiss.

 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari (Val av ombud till kongressen)
 • 8 mars (årsmöte)
 • 22 mars
 • 5 april
 • 19 april
 • 3 maj
 • 17 maj
 • 31 maj
 • 14 juni

På träffarna kommer vi diskutera aktuella händelser, skriva insändare och utveckla vår politik.

Val till styrelse Jönköpings län/kommun

Den 8 mars är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ i Jönköpings län 2017 och 2018! Kallelse och möteshandlingar kommer senare.

Nominerar gör du här

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuj7WO2i7ClMihMDq4Sb_5AeOaYVhOUxq9anmNIQGBiFt25Q/viewform

I Jönköpings län finns det två föreningar: kommunföreningen för Jönköpings kommun och avdelningen för hela Jönköpings region/län. Styrelsen för kommunföreningen väljs på ett år och styrelsen för avdelningen väljs för två år. Dessutom ska vi välja ombud som ska åka på Feministiskt initiativs kongress den 24-26 mars.

Nu kan du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen och till revisor till dessa två föreningar, samt till ombud. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad.

Om du är intresserad av att sitta i valberedningen eller har förslag på namn, kontakta ordföranden Ewelina Axell i den nuvarande styrelsen i Jönköpings kommun och avdelningen för Jönköpings region/län via fi.jkpg@gmail.com.

Sista dag för nominering är den 27 januari 2017.

Vänliga hälsningar Malin och Anna-Maria, Valberedningen

Kvotera mera!

Ana Christina Hernandez väljer att på ledarsidan i Jönköpings-Posten (22 september 2016) missförstå vad kvotering är.

I rektyteringssammanhang handlar det om att utifrån en kravprofil rekrytera den som är mest kompetent för jobbet. När det finns två eller flera kandidater med samma kompetens kan det underrepresenterade könet kvoteras in för att få in en större mångfald. Alltså i första hand kompetens och i andra hand nya perspektiv. Därför är det viktigt att fundera på vilken kompetens och vilka erfarenheter som ska efterfrågas. Hade så kallade kvinnliga erfarenheter ansetts som en kunskap som tillförde något hade vi inte ens haft den här diskussionen.

Idag väljer män andra män därför att de är likadana och det är inom deras bekvämlighetszon. Den urvalsprocess som sker idag är faktiskt är en normbaserad könskvotering där mannens kvot är oproportionerligt stort. Istället för att fråga kvinnor om de verkligen vill bli inkvoterade kan vi börja fråga män om de verkligen vill fortsätta bli inkvoterade. Hur en representation i ledningen ska se ut handlar inte heller bara om kön, utan också mångfald i exempelvis etnicitet, ålder och funktionsvariation – den ska spegla verksamheten och samhället.

Att kvinnors kompetens bidrar till bättre ledning av företagen finns det bevis på: Jämställda bolag har de senaste tre åren gett tillbaka dubbelt så mycket till aktieägarna jämfört med genomsnittet på Stockholmsbörsen. Under de senaste tre åren har de jämställda bolagen haft en kursutveckling på 65 procent. Det kan jämföras med utvecklingen för Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index som är 32 procent, enligt Avanza (Dagens industri, 1 september 2016).

Kvinnor är inte en minoritet i samhället och därför är det märkligt att det finns fler VD:ar som heter Anders än vad det finns VD:ar som är kvinnor.

Kvotering är ett verktyg för att öka engagemanget och kompetensen i ledningen och inte tvärtom!

När valde du att bli heterosexuell?

Samkönad kärlek har funnits längre än Internet, elektriciteten och kristendomen. Att människor med en sådan makt och status som en ordförande i stiftfullmäktige,  kallar det för en trend eller att det är ett hippt val är otidsenligt och direkt farligt.
Bruno Edgarsson (C) föreslår att kyrkan ska “Avsluta sitt deltagande i spektakulära Pride-spektakel.”
Edgarsson säger sig vara en direkt motståndare till HBTQ+ – rörelsen. Han hänvisar till sexualitet som ett val en kan fastna i  som en form av beroende. Det är fel.

Sexualitet fungerar inte som ett spelberoende, Poker Stars är inte en naturlig del av ditt liv, det är en tillförd faktor som är designad för att fånga in dig.
En människa väljer inte vem hen blir förälskad i, likt många andra livsfaktorer är kärlek någonting som sker naturligt.

Att herr Edgarsson främst verkar vilja moralisera kring det “sexuella samlivet” när han talar om sexualitet känns dessutom lite enkelspårigt. Ett kärleksförhållande kan handla om så mycket mer, sex behöver inte vara en del av det.

Detta vet vi, detta är fakta.

Vem en blir förälskad i har dock en enorm effekt på hur ens liv ser ut, den effekten beror till stora delar på andra människors åsikter och föreställningar om ens egen förälskelse.

Svenska kyrkan bör fortsätta sitt arbete för att alla människor ska få utvecklas och känna sig trygga i sin identitet, inte formas i en mall som faller stiftfullmäktiges ordförande i smaken.

Då kan kyrkan vara en god kraft.

Därför är Pride viktigt, därför är det viktigt att kyrkan står upp för Pride och en gång om året visar att regnbågen tillhör alla.

Om sexualitet nu är ett val, när valde du, Bruno Edgarsson, att bli heterosexuell?

Ewelina Axell, Ordförande Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Jenny Astner, Styrelseledamot Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Jesper Persson, Styrelseledamot  Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Malin Svensson, Medlem Feministiskt Initiativ Region Jönköping