Så kommer Feministiskt Initiativ att förnya politiken i Jönköpings kommun

Idag, den 20 augusti, kommer Gudrun Schyman, partiledare och riksdagskandidat i Feministiskt initiativ, till Jönköpings kommun. Vi turnerar med en, jämfört med de andra partierna, nästintill obefintlig budget och med tusentals ideella aktivister som helt enkelt bestämt sig för att inte vila förrän den rosa rösten hörs även i riksdagen. Vi har också som mål att komma in i minst 50 kommuner.

Och självklart kan vi klara det! Tack vare att 3,1 procent i riket lade sin röst på oss i förra valet, så får vi i år röstsedlar utlagda i alla röstlokaler. Dessutom har vi tydligt visat en sak i de tretton kommuner där vi finns representerade: Feministiskt initiativ gör skillnad!

En levande demokrati är under ständig förändring.  Makten utmanas hela tiden av människor som organiserar sig för att föra in kunskaper och erfarenheter och vidga perspektiven för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Feministiskt initiativ är en del av denna demokratiska process.

#metoo-rörelsen har visat att utan ett ideologiskt självständigt parti i riksdagen prioriteras inte frågorna som gäller makt och kön. Vi förnyar politiken med de mest genomgripande och omfattande förslagen för jämställdhet, jämlikhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig sätta kvinnors mänskliga rättigheter på väntelistan till förmån för andra frågor.

Med våra tydliga prioriteringar stärker Feministiskt initiativ dessutom de antirasistiska och feministiska rösterna i de andra partierna. Vi har redan sett det hända i EU-parlamentet och de 13 kommuner där vi sedan valet 2014 har tagit plats i kommunfullmäktige.

Hållbarhet och feminism går hand i hand. De miljöproblem som idag hotar mänskligheten har sitt ursprung i vårt ekonomiska system som gör det kortsiktigt lönsamt att överutnyttja jordens resurser. Feministiskt initiativ har högre miljö- och klimatambitioner än alla de nuvarande riksdagspartierna. En röst på Fi är en röst på en feministisk klimatpolitik där vi ser människan som en del av planeten, inte som “herre över”.

Vi har visat att förändring är möjlig. Vi har kärleken som drivkraft och vi gör det tillsammans.

Kan vi göra det även i Jönköpings kommun?
Klart vi kan!

Annonser

Vi diskrimineras i valdebatten

Vi är inte inbjudna utan de lokala politikerna är från de partier som sitter i kommunfullmäktige.

I en demokrati ska medborgare vara fria att rösta på vem de vill. Varje röst räknas förutsatt att allmänheten är informerad och medveten om vilka alternativ de har.

Feministiskt initiativ tror att människor bryr sig om och vill hjälpa varandra. Fria, demokratiska val är en utgångspunkt för vår gemensamma strävan att skapa ett bättre samhälle.

I en tid då falska nyheter och antidemokratiska påverkanskrafter hotar valdebatten är väljarnas tillgång till saklig information viktigare än någonsin.

De fria mediernas granskning och bevakning av de partier som ställer upp i valet den 9 september är avgörande för en demokratisk valrörelse.

Sedan förra valet erhåller vi dessutom partistöd, vilket även det är en anledning till att bevaka oss för medborgarnas räkning.

Att vi inte blir inbjudna till politiska debatter lokalt och inte mediabevakas på samma sätt som de andra partierna i kommunfullmäktige är ett hårt slag mot vårt demokratiska arbete och mot den demokratiska processen, då väljarna inte får likvärdig information om de partier som ställer upp i valet och kan komma sitta i kommunfullmäktige efter den 9 september. Till exempel ordnas det valdebatter på biblioteken ”Din valdebatt – lokala politiker svarar på dina frågor”, på skolorna och inte minst #jkpgåsikt dit bara de partier som sitter i kommunfullmäktige idag är inbjudna att delta. Vi och de andra partierna som ställer upp i kommunvalet men inte sitter i kommunfullmäktige är inte inbjudna.

I en demokrati ska medborgare vara fria att uttrycka sin vilja och rösta på vem de vill. Förutsättningen är att de är informerade om vilka alternativ de har.

Om medborgarna bara känner till de partier som sitter i kommunfullmäktige idag begränsas deras möjlighet att rösta. När endast de partier som redan har makt bevakas i media återstår för andra partier att informera väljarna med köpt reklamplats och kommersiell exponering.

Detta kräver stora kapitalinsatser vilket nya partier sällan har. Tendensen att politiken kostar förstärks och när medborgare inte får väsentlig information försvagas demokratin.

I de kommersiella kanalerna finns även verktygen för att manipulera medborgares verklighetsuppfattning.

Vi har fått inblick i denna värld efter avslöjanden om Facebook och Cambridge Analyticas samarbeten och hur ”dark ads”, robot-konton och desinformation används i syfte att styra val med hemliga metoder.

Feministiskt initiativ gör anspråk på riksdagsmakten och utmanar de partier som sitter på den idag.  Vi ställer också upp i kommunvalet i Jönköpings kommun. Därför måste väljarna få veta vad vi står för och vad vi går för samtidigt som vi granskas av medier och allmänhet.

Pride räcker inte!

Under den senaste tiden har världen sett en fantastisk utveckling gällande HBTQ+-frågor. Även om vi ännu är långt från var vi behöver vara är det inspirerande att se hur långt vi har kommit. Feministiskt initiativ är lyckligtvis långt från ensamma om att tycka detta, det kommer vara väldigt den tydligt den 25 augusti när Jönköping har sin Pride-parad. Partier från höger till vänster kommer, tillsammans med föreningar, företag och andra intresseorganisationer, stolta vandra med sina regnbågsflaggor och på så sätt göra Jönköping till en varmare och mer kärleksfull kommun.

Problemet är att en parad inte räcker. Verklig förändring kräver politiskt engagemang och även om många partier står upp för vad som är rätt prioriteras frågorna för ofta bort vid förhandlingsborden. De flesta framstegen vi har haft i Jönköping är till följd av nationella beslut, inte lokala. Det märks.

Ett tydligt exempel på hur det yttrar sig är i form av bristen på mötesplatser för HBTQ+-personer i Jönköping. Visst finns det några exempel på ungdomsverksamheter och studentföreningar som gör ett fantastiskt jobb, exempelvis ”HBTQ Brunnen” och ”Spectra” men Jönköping behöver mer aktiviteter för fler människor.

Behovet av fler platser är stort för alla människor i alla åldrar. Det ska inte spela någon roll om en är 12 eller 70, om en är öppen eller delvis kvar i garderoben. Till exempel ska äldre HBTQ+-personer kunna leva öppet utan rädsla för diskriminering även när de flyttar till ett äldreboende.

Vi kommer jobba för att Jönköping stimulerar, uppmuntrar och tar egna initiativ till aktiviteter som gör Jönköping till en stad där HBTQ+-personer vill stanna och leva. Jönköping ska bli en stad där kärleken och rätten till sin egen identitet uppmuntras och omfamnas alla dagar på året.

HBTQ+-personer tillhör de grupper som oftast utsätts för diskriminering. I många fall handlar det om okunskap, och därför är utbildning och fortbildning för lärare, pedagoger, personal inom vården och andra offentliga insatser, oerhört viktigt.

FEMINISTISKT INITIATIV JÖNKÖPING SKA VERKA FÖR:

 • Att alla människor ska bli lika behandlade oavsett grunder så som kön, könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, livsåskådning, ålder, sexualitet och klass.
 • Att personer inom kommunal verksamhet får möjlighet att utbilda sig och även möjligheten till fortbildning i HBTQ+ och HBTQ+-personers rättigheter.
 • Anpassning av politiken så att den blir könsneutral.
 • Fler finansierade organisationer som riktar in sig på HBTQ+.
 • Införandet av könsneutrala blanketter.

Feministiskt initiativ är inte de enda som vill detta men det som gör oss unika är att vi konsekvent kommer lyfta perspektivet och jobba för att göra Jönköping bättre för alla!

Det kan vi lova.

[Debattinlägg till Jönköpings-Postens valdebattsidor]

Möten innan valet #klartvikan #taplats

De kommande veckorna innan valet kommer vi träffas minst en gång i veckan för att peppa och preppa oss!

 • 6 augusti, klockan 18, på Sensus
 • 13 augusti, klockan 18, på Sensus
 • från och med den 17 augusti: VALSTUGA i Hamnparken, Jönköping.
 • 20 augusti, klockan 17.15: VALPARTY på Kulturhuset. Gudrun Schyman, Soraya Post och Luis Lineo kommer hit!
 • 25 augusti, klockan 14, Gå/rulla i prideparaden med oss!
 • 27 augusti, klockan 18, på Sensus
 • 3 september, klockan 18, på Sensus
 • 9 september, klockan 20: VALVAKA, på Sensus

Sensus finns på  Östra Storgatan 10 i Jönköping (1 trappa upp, hiss finns)

Våra kandidater 2018

styrelsen_bkg

På listan till höstens kommunfullmäktigeval kan F! Jkpg presentera följande namn:

 1. Ewelina Axell, 40 år, Handläggare, Huskvarna
 2. Jenny Astner, 48 år, Vårdare, Skärstad
 3. Alexandra Jauhiainen, 37 år, Maskinoperatör, Norrahammar
 4. Jesper Persson, 25 år, Studerande, Huskvarna

Vi kommer alltid säga ja till kulturen

Kulturen måste få finnas överallt för att kunna vara tillgänglig för alla, för oss är det viktigt. Därför säger vi ja till satsningar på kulturen när andra säger nej.  
bibliotek

Öxnehaga bibliotek

Den 11 juni skrev Jönköpings-Posten att Alliansen i Jönköping vill att Kultur- och fritidsförvaltningen ska spara 5,9 miljoner kronor. Alliansen vill stänga ner fritidsgården i Huskvarna. De vill inskränka på tiderna som biblioteken i Taberg och Tenhult håller öppet, eventuellt stänga ner dem helt. De vill höja priserna på badhusen. De vill dra in på pengarna till aktiviteter för barn och unga. De vill minska på anslagen till studieförbunden i Jönköping.
Vi i Feministiskt initiativ vill istället satsa mer pengar på kultur och fritid – för alla. Vi kommer alltid jobba för allas rätt att utvecklas och leva så gott som möjligt. 
Vi säger ja till fritidsgårdar, bibliotek, simhallar och all form av utbildning och vi vill att dessa verksamheter frodas på fler ställen än bara stadskärnan.
Alliansen vill att kultur- och fritidsförvaltningen ska spara 5,9 miljoner men vill istället satsa 30 miljoner kronor på flygplatsen. Vi menar att de 30 miljoner kronorna ska vi istället satsa på till exempel kultur, fritid samt skol- och barnomsorg.

1 maj i Norrahammar

Demostration/manifestation
Pensionsupprop: Pension för alla!

31232246_1736037876476503_7295653399035926435_n

Feministiskt initiativ fortsätter utmana stadskärnan som norm och demonstrerar/manifesterar mot dagens pensionssystem på torget mellan Coop och Apoteket i Norrahammar på 1 maj mellan kl 14 och 16.
På plats finns bland annat Alexandra Jauhiainen, tredjenamn på vår kommunlista.

Feministiskt initiativ har sedan flera år lyft frågan om den växande katastrof som dagens pensionssystem är. Vi möter dagligen förtvivlade och förbannade människor som berättar om pensionärers levnadsvillkor. Nu vill vi öka trycket på dem som bär ansvaret för dagens situation.

♥ Pensionssystemet måste göras om.
♥ Inga fler fattigpensionärer.
♥ Arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag.
♥ Individualiserad föräldraförsäkring.

Nu drar vi igång Pensionsuppropet, en namninsamling inte bara för dem som stöttar Feministiskt initiativ, utan för alla som tröttnat på nuvarande pensionssystem och som vill se ett nytt. För alla som inte nöjer sig med en skattesänkning på någon hundralapp eller en liten höjning av bostadstillägget. För alla som vill se ett nytt pensionssystem där staten garanterar en rimlig ekonomisk grundtrygghet för alla, inte bara för vissa.

Mer information om pensionsuppropet: https://pensionsuppropet.se/

Rosa stolar i hela kommunen!

bibliotek

Öxnehaga bibliotek. Kan vi ha bibliotek i alla tätorter? Klart vi kan!

Under helgen har det synts rosa stolar på offentliga platser runt om i landet. Det är inte första gången som Feministiskt initiativs medlemsgrupper visar hur partiet kan ta plats i maktens rum.

Genom att ställa ut rosa stolar i olika utföranden och på olika platser, visar Feministiskt initiativ att den rosa stolen är den feministiska platsen i våra parlamentariska församlingar – riksdagen, landstingen och kommunerna.

Budskapet är: Klart vi kan ta plats i maktens rum.

I Jönköpings kommun har stolarna placerats vid bibliotek, museum, tågstationer, busshållplatser med mera i de flesta tätorterna samt på trappan till Rådhuset och vid Spira i Jönköping. Placeringen av stolarna gjordes för att visa att alla delar i kommunen är viktiga och för att sätta fokus på frågorna:

 • Kan vi införa avgiftsfri kollektivtrafik?
 • Kan vi ha gratis entré till museum?
 • Kan vi ha bibliotek i alla tätorter?
 • Kan vi göra kulturen tillgänglig för alla, oavsett faktorer som kön, klass, funktion, etnisk tillhörighet, religion, sexualitet och ålder?
 • Kan vi öka finansieringen av fria medel till kulturen?
 • Kan vi stärka förutsättningarna för de kulturella kreativa näringarna?
 • Kan vi komma in i kommunfullmäktige?

Svaret från Feministiskt initiativ Jönköping är: Klart vi kan!

rådhuset

Rådhuset. Kan vi komma in i kommunfullmäktige? Klart vi kan!

Även i Värnamo kommun ställdes det ut stolar.

IMG_3923

Rutan, Värnamo. ”Rutan är en frizon där tillit och omsorg råder. I den har vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad.” Kan vi göra hela världen till en ruta? Klart vi kan!

Feministiskt initiativ gjorde samma kampanj under valrörelsen 2014.

Följ kampanjhelgen under #klartvikan #taplats i sociala medier.
Instagram: instagram.com/fijkpg
Facebook: https://www.facebook.com/fijkpg/

Kan vi komma in i kommunfullmäktige? Klart vi kan!

Det är första gången vi ställer upp i val till kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och vi räknar med att ta plats i kommunfullmäktige efter valet.

 

20180330_120940

Kandidater till kommunfullmäktige: Jenny Astner, Jesper Persson och Ewelina Axell. På bilden saknas Alexandra Jauhiainen.

Listan till kommunvalet 2018 för Feministiskt initiativ i Jönköping kommun har beslutats på valkonferensen den 30 mars.

Listan fastställdes enligt valberedningens förslag till:

 1. Ewelina Axell
 2. Jenny Astner
 3. Alexandra Jauhiainen
 4. Jesper Persson

Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Kan vi göra Jönköping rosa och en kommun för alla? Klart vi kan!

Viktiga datum våren 2018

Det är valår och vi byter mötesdagar och ses lite oftare! Boka in nedanstående datum redan nu! Vi är i Sensus lokaler på Östra Storgatan 10, 1 trappa upp, Jönköping om ingenting annat står nedan. Vi uppdaterar löpande och vi lägger också upp de olika aktiviteterna som evenemang på vår facebook-sida.

Söndagen den 28 januari klockan 10-16:
Valårsworkshopen fortsätter – vi jobbar vidare med vår politik för Jönköpings kommun.

Torsdagen den 1 februari klockan 19-20.30, Österängens konsthall, Jönköping:
Feministisk folkbildning med Gudrun Schyman

Fredagen den 2 februari klockan 12-14, Nässjö:
Homeparty med Gudrun Schyman

Måndagen den 5 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Fredagen den 16 februari
Nomineringsstopp till styrelse till kommunföreningen och kommunlistan 2018

Söndagen den 18 februari kl 16:
Medlemsmöte inför valkongressen i Malmö

Måndagen den 26 februari klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 19 mars:
Öppet möte inställt.

Vi går i stället tillsammans på eventet Prositution – ett fritt val? kl. 16.00 – 19.00 i Aulan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Anmäler dig gör du på http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/kalender/2018/Sidor/prostitution-fritt-val.aspx senast den 9 mars.

Långfredagen den 30 mars:
Årsmöte för både kommunföreningen Jönköping och avdelningen region Jönköping
Kommunal valkonferens

Måndagen den 9 april klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 30 april klockan 18-19:
Inställt

Tisdagen den 1 maj klockan 14-16:
Pension för alla! Norrahammar, torget mellan Coop och Apoteket

Måndagen den 21 maj klockan 18-19:
Öppet möte

Måndagen den 11 juni klockan 18-19:
Öppet möte