VAB – Individuell diskriminering av män, kollektiv bestraffning av kvinnor

Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska vabba, inte män. Män som ändå vabbar straffas hårdare ekonomiskt än kvinnor som gör det. Slutsatsen blir att den bästa lösningen på problemet är att män vabbar mindre.Att det är kvinnan som måste kompensera mannens bortfall är underförstått.

Det kön du identifierar dig med ska självfallet aldrig vara grund för en negativ behandling, men tar vi ett steg tillbaka, vad är egentligen problematiken i den här situationen? Är det att män som vabbar får sämre lön, eller är det att vi lever i en värld som ser och bedömer oss utifrån bestämda, trånga och skadliga könsroller? Mannen ska arbeta och tjäna pengar, kvinnan ska vara hemma med barnen. Det säger könsrollen, än idag, och därför säger arbetsgivaren samma sak. Håller du dig som man innanför de förväntade ramarna belönas du, går du utanför bestraffas du.

Det här drabbar män på individnivå, och kvinnor på en strukturell nivå. Vissa män får lägre lön, medan kvinnor systematiskt (medvetet och undermedvetet) prioriteras bort från delar av arbetslivet. Vissa män får lägre lön, men kvinnor som grupp får mindre tillgång till arbete,  färre karriärsmöjligheter, mindre ekonomisk frihet och i förlängningen  mindre självbestämmande, mindre makt i samhället och färre möjligheter att skapa det liv en vill ha.

Att lösningen skulle vara att männen ska vabba mindre, kanske hjälper männen

i fråga, men inte kvinnorna som då måste ta hand om barnen. Om slutsatsen blir att män i mindre utsträckning ska vårda sina sjuka barn, befäster det de befintliga och begränsande könsrollerna, snarare än att luckra upp dem. Kvar står kvinnorna, som får ta ännu mer arbete i familjen, utöver det yrkesarbete de redan utför. Kvinnor står redan i dagsläget för majoriteten av det obetalda hushållsarbetet, eller ”the second shift” som det också kallas. Att då lägga ännu större arbetsbörda på kvinnan, för att främja vissa mäns löneutveckling, är både oansvarigt och orättvist.

Detsamma gäller föräldraförsäkringen. Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83% av all föräldraledighet tas ut av mammorna. 83%. Över fyra av fem timmar. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas. Fi jobbar även för en förkortning av arbetsdagen till sex timmar med bibehållen lön, en åtgärd som varit samhället till gagn i allmänhet, och kvinnor till gagn i synnerhet, då de i dagsläget utför det mesta av arbetet i hemmet.

Vill vi verkligen komma till grunden med de här problemen, gäller det att dra upp problemet vid roten. Att män skulle överlämna delar av ansvaret för sina barn på kvinnor är orättvist, och det behandlar bara symptomen. Dessutom ger det papporna sämre relationer med sina barn. Jämställda män och närvarande pappor separerar mer sällan och om de separerar minskar risken för att de tappar kontakten med sina barn.

Barn förtjänar att ha en god och aktiv relation med alla sina föräldrar. Vi som samhälle har ett ansvar gentemot oss själva, och gentemot nästa generationer. Ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd familjesituation vinner vi alla på, på sätt som inte bara kan mätas i pengar.

Sluta försvara könsrollerna

Könsroller.

De behövs, säger vissa. De är nyttiga och de är biologiska och de är bla bla bla.

Nu ska jag säga några sanningar om könsroller.

Ingen gång i livet är könsrollerna så tydliga och så svåra att bryta mot som när vi är barn. Barn är oerhört måna om att saker ska gå rätt till och de ser till vuxenvärlden efter sina riktlinjer. Därifrån får de lära sig att det finns två läger av människor, och antingen tillhör du pojklaget eller flicklaget. Därifrån får de sina föreställningar om vilka färger pojkar respektive flickor klär i.

De får också lära sig (ofta undermedvetet, kanske inte uttalat) att pojklaget är bättre. Det tar sig uttryck i att det som beskrivs som feminina attribut och egenskaper värderas lägre än pojklagets motsvarande epitet. En flicka kan till exempel ibland komma undan med ett enligt normen pojkaktigt beteende, och ”pojkfärger” på kläderna. En pojke som vill ägna sig åt flicklagets kultur får det mycket svårare, för att han har köpt ner sig till egenskaper och uttryck det undermedvetet eller medvetet ses ner på, såsom att smycka sig, pyssla, leka docklekar etc.

Ett steg utanför ramen kan göra väldigt ont, då vi är snabba att rätta varandra, särskilt som barn. En sjuårig pojke som gillade färgen rosa, blev hotad med kniv härom året, i vår stad.

Samhället fortsätter att befästa könstillhörighet som två motpoler. Inget kunde vara mer osant än detta antagande. Det finns många människor som trivs i dessa givna könsroller, men det finns FRUKTANSVÄRT många människor som vantrivs, lider och förtrycks.

Jag har fått två barn med snippa. Jag vägrar reducera mina barn till kön och tänker aldrig utgå från att de har vissa egenskaper just för att könsorganet har ett visst utseende.

Men pojkar och flickor är ju olika?!

Kan du tex. ta valfri pojke ur befolkningen och därmed veta vad han tycker om att leka och hur han är? Nej. Sluta då med generaliseringar som inte gör någon nytta på individuellt plan.

Till kärnpunkten i hela könsresonemanget. Det är inte två motpoler. Det finns många olika kön. Det finns flickor med snippa som hatar rosa och älskar riddare och det finns pojkar med snopp som älskar rosa och hatar riddare.

Det finns barn med snopp som är flickor och det finns barn med snippa som är pojkar. Det finns barn som är varken pojke eller flicka. Det finns barn som är både pojke och flicka.

Barn vill ofta passa in. I den mån de klarar av det försöker de. Det finns därför massor av vuxna människor som förtryckts hela sitt liv på grund av missuppfattningar om vad kön är.

Kontentan: sluta bestämma åt människor vad de har för egenskaper, vad de tillåts uppskatta och vilka kläder som passar. Låt varje människa avgöra vilket kön hen tillhör.

Kön är inget problem, men könsroller är ett STORT problem. De förväntningar vi har på människor utefter vilket kön de har mellan benen förminskar varje människa.

Varför raljerar jag över detta? Jag som är född med snippa och känner att det ändå passar mig? För att det sociala spelutrymmet som kommer med den förväntade tjejrollen ALDRIG passat mig. För att min dotter ska få bära de skor hon vill utan att någon annan ska uttrycka sig om vem färgen på skorna egentligen är avsedd för. För att en gammal vän till mig har känt sig som en kvinna så länge hon kan minnas, men är JÄTTERÄDD för att komma ut, för att förlora vänner och familj, för att DE tror att de har tolkningsföreträde till vem hon är baserat på snoppen hon hade otur att födas med.

Vi måste sluta anpassa människor efter könsrollerna, vi måste anpassa könsrollerna efter människorna. Allt åt alla!

Du som är nöjd med könsroller och vidhåller att de fyller ett syfte. Är syftet att människor ska mordhotas, misshandlas, mördas, trakasseras, drivas till självskadebeteende, depressioner och självmord? Om inte, sluta försvara dem nu.

Medvetenheten ska höjas. Sanningen ska radera varje frågetecken. Både socialt och biologiskt innefattar kön hela färgskalan, inte bara svart och vitt. Om detta må ni berätta.

Tvåkönsmodellen och könsrollerna påminner mig om humoralpatologin. Dessa förenklade och utstuderat gissade sätt att se på biologi och medicin hör hemma i samma tid. Det är nog nu.

Jag vill att min vän ska slippa bli en av de 25% transsexuella som försöker ta sitt liv, på grund av omvärldens hat och ovilja att acceptera verkligheten. Jag vill att min vän ska vara fri att leva som sig själv. Fri från förtryckande könsroller, förlöjligande, förmyndande och förföljelse

För alla människors frigörelse från förtryck, agera nu! Framför allt, lyssna.

Se några fantastiska människor som vågar vara sig själva, den trångsynta världen till trots.

 

 

 

 

 

 

Raise awareness!

 

/Carin Sollenberg