Så kommer Feministiskt Initiativ att förnya politiken i Jönköpings kommun

Idag, den 20 augusti, kommer Gudrun Schyman, partiledare och riksdagskandidat i Feministiskt initiativ, till Jönköpings kommun. Vi turnerar med en, jämfört med de andra partierna, nästintill obefintlig budget och med tusentals ideella aktivister som helt enkelt bestämt sig för att inte vila förrän den rosa rösten hörs även i riksdagen. Vi har också som mål att komma in i minst 50 kommuner.

Och självklart kan vi klara det! Tack vare att 3,1 procent i riket lade sin röst på oss i förra valet, så får vi i år röstsedlar utlagda i alla röstlokaler. Dessutom har vi tydligt visat en sak i de tretton kommuner där vi finns representerade: Feministiskt initiativ gör skillnad!

En levande demokrati är under ständig förändring.  Makten utmanas hela tiden av människor som organiserar sig för att föra in kunskaper och erfarenheter och vidga perspektiven för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Feministiskt initiativ är en del av denna demokratiska process.

#metoo-rörelsen har visat att utan ett ideologiskt självständigt parti i riksdagen prioriteras inte frågorna som gäller makt och kön. Vi förnyar politiken med de mest genomgripande och omfattande förslagen för jämställdhet, jämlikhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig sätta kvinnors mänskliga rättigheter på väntelistan till förmån för andra frågor.

Med våra tydliga prioriteringar stärker Feministiskt initiativ dessutom de antirasistiska och feministiska rösterna i de andra partierna. Vi har redan sett det hända i EU-parlamentet och de 13 kommuner där vi sedan valet 2014 har tagit plats i kommunfullmäktige.

Hållbarhet och feminism går hand i hand. De miljöproblem som idag hotar mänskligheten har sitt ursprung i vårt ekonomiska system som gör det kortsiktigt lönsamt att överutnyttja jordens resurser. Feministiskt initiativ har högre miljö- och klimatambitioner än alla de nuvarande riksdagspartierna. En röst på Fi är en röst på en feministisk klimatpolitik där vi ser människan som en del av planeten, inte som “herre över”.

Vi har visat att förändring är möjlig. Vi har kärleken som drivkraft och vi gör det tillsammans.

Kan vi göra det även i Jönköpings kommun?
Klart vi kan!

Vi diskrimineras i valdebatten

Vi är inte inbjudna utan de lokala politikerna är från de partier som sitter i kommunfullmäktige.

I en demokrati ska medborgare vara fria att rösta på vem de vill. Varje röst räknas förutsatt att allmänheten är informerad och medveten om vilka alternativ de har.

Feministiskt initiativ tror att människor bryr sig om och vill hjälpa varandra. Fria, demokratiska val är en utgångspunkt för vår gemensamma strävan att skapa ett bättre samhälle.

I en tid då falska nyheter och antidemokratiska påverkanskrafter hotar valdebatten är väljarnas tillgång till saklig information viktigare än någonsin.

De fria mediernas granskning och bevakning av de partier som ställer upp i valet den 9 september är avgörande för en demokratisk valrörelse.

Sedan förra valet erhåller vi dessutom partistöd, vilket även det är en anledning till att bevaka oss för medborgarnas räkning.

Att vi inte blir inbjudna till politiska debatter lokalt och inte mediabevakas på samma sätt som de andra partierna i kommunfullmäktige är ett hårt slag mot vårt demokratiska arbete och mot den demokratiska processen, då väljarna inte får likvärdig information om de partier som ställer upp i valet och kan komma sitta i kommunfullmäktige efter den 9 september. Till exempel ordnas det valdebatter på biblioteken ”Din valdebatt – lokala politiker svarar på dina frågor”, på skolorna och inte minst #jkpgåsikt dit bara de partier som sitter i kommunfullmäktige idag är inbjudna att delta. Vi och de andra partierna som ställer upp i kommunvalet men inte sitter i kommunfullmäktige är inte inbjudna.

I en demokrati ska medborgare vara fria att uttrycka sin vilja och rösta på vem de vill. Förutsättningen är att de är informerade om vilka alternativ de har.

Om medborgarna bara känner till de partier som sitter i kommunfullmäktige idag begränsas deras möjlighet att rösta. När endast de partier som redan har makt bevakas i media återstår för andra partier att informera väljarna med köpt reklamplats och kommersiell exponering.

Detta kräver stora kapitalinsatser vilket nya partier sällan har. Tendensen att politiken kostar förstärks och när medborgare inte får väsentlig information försvagas demokratin.

I de kommersiella kanalerna finns även verktygen för att manipulera medborgares verklighetsuppfattning.

Vi har fått inblick i denna värld efter avslöjanden om Facebook och Cambridge Analyticas samarbeten och hur ”dark ads”, robot-konton och desinformation används i syfte att styra val med hemliga metoder.

Feministiskt initiativ gör anspråk på riksdagsmakten och utmanar de partier som sitter på den idag.  Vi ställer också upp i kommunvalet i Jönköpings kommun. Därför måste väljarna få veta vad vi står för och vad vi går för samtidigt som vi granskas av medier och allmänhet.

Pride räcker inte!

Under den senaste tiden har världen sett en fantastisk utveckling gällande HBTQ+-frågor. Även om vi ännu är långt från var vi behöver vara är det inspirerande att se hur långt vi har kommit. Feministiskt initiativ är lyckligtvis långt från ensamma om att tycka detta, det kommer vara väldigt den tydligt den 25 augusti när Jönköping har sin Pride-parad. Partier från höger till vänster kommer, tillsammans med föreningar, företag och andra intresseorganisationer, stolta vandra med sina regnbågsflaggor och på så sätt göra Jönköping till en varmare och mer kärleksfull kommun.

Problemet är att en parad inte räcker. Verklig förändring kräver politiskt engagemang och även om många partier står upp för vad som är rätt prioriteras frågorna för ofta bort vid förhandlingsborden. De flesta framstegen vi har haft i Jönköping är till följd av nationella beslut, inte lokala. Det märks.

Ett tydligt exempel på hur det yttrar sig är i form av bristen på mötesplatser för HBTQ+-personer i Jönköping. Visst finns det några exempel på ungdomsverksamheter och studentföreningar som gör ett fantastiskt jobb, exempelvis ”HBTQ Brunnen” och ”Spectra” men Jönköping behöver mer aktiviteter för fler människor.

Behovet av fler platser är stort för alla människor i alla åldrar. Det ska inte spela någon roll om en är 12 eller 70, om en är öppen eller delvis kvar i garderoben. Till exempel ska äldre HBTQ+-personer kunna leva öppet utan rädsla för diskriminering även när de flyttar till ett äldreboende.

Vi kommer jobba för att Jönköping stimulerar, uppmuntrar och tar egna initiativ till aktiviteter som gör Jönköping till en stad där HBTQ+-personer vill stanna och leva. Jönköping ska bli en stad där kärleken och rätten till sin egen identitet uppmuntras och omfamnas alla dagar på året.

HBTQ+-personer tillhör de grupper som oftast utsätts för diskriminering. I många fall handlar det om okunskap, och därför är utbildning och fortbildning för lärare, pedagoger, personal inom vården och andra offentliga insatser, oerhört viktigt.

FEMINISTISKT INITIATIV JÖNKÖPING SKA VERKA FÖR:

 • Att alla människor ska bli lika behandlade oavsett grunder så som kön, könsidentitet, funktionalitet, etnicitet, livsåskådning, ålder, sexualitet och klass.
 • Att personer inom kommunal verksamhet får möjlighet att utbilda sig och även möjligheten till fortbildning i HBTQ+ och HBTQ+-personers rättigheter.
 • Anpassning av politiken så att den blir könsneutral.
 • Fler finansierade organisationer som riktar in sig på HBTQ+.
 • Införandet av könsneutrala blanketter.

Feministiskt initiativ är inte de enda som vill detta men det som gör oss unika är att vi konsekvent kommer lyfta perspektivet och jobba för att göra Jönköping bättre för alla!

Det kan vi lova.

[Debattinlägg till Jönköpings-Postens valdebattsidor]

Möten innan valet #klartvikan #taplats

De kommande veckorna innan valet kommer vi träffas minst en gång i veckan för att peppa och preppa oss!

 • 6 augusti, klockan 18, på Sensus
 • 13 augusti, klockan 18, på Sensus
 • från och med den 17 augusti: VALSTUGA i Hamnparken, Jönköping.
 • 20 augusti, klockan 17.15: VALPARTY på Kulturhuset. Gudrun Schyman, Soraya Post och Luis Lineo kommer hit!
 • 25 augusti, klockan 14, Gå/rulla i prideparaden med oss!
 • 27 augusti, klockan 18, på Sensus
 • 3 september, klockan 18, på Sensus
 • 9 september, klockan 20: VALVAKA, på Sensus

Sensus finns på  Östra Storgatan 10 i Jönköping (1 trappa upp, hiss finns)