Stay pink

20140915-155017-57017853.jpg

Vi behåller våra rosa glasögon på!
Feministiskt initiativ kommer att finnas representerade i 14 kommuner, det är 13 fler än tidigare! I Jönköping ställde vi inte upp i valet till kommunfullmäktige men om 4 år, då är vi med!

Under fyra år kommer vi skugga kommunfullmäktige, vi kommer forma vår kommunpolitik och vi kommer höras i den lokala debatten.

Vi kommer fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter och mot olika former av diskriminering och förtryck!

Valvaka: F!ra med oss!

Välkommen på Feministiskt initiativs valvaka! Vi ses i kväll, från och med klockan 19, på Sensus, Östra Storgatan 8, Jönköping.

Vi har tillsammans bidragit till det feministiska genombrottet. Alla samtal, homepartyn, uppsatta affischer, utdelade valsedlar, hejarop och kärlek har förgyllt valrörelsen med ett härligt rosaskimmer.

Tillsammans har vi kommit långt och idag skriver vi historia.

20140914-105122-39082188.jpg

Bara F! kan säkra en rödgrön majoritet!

Ny mätning: En majoritet av Sveriges kvinnor är positiva till att Fi kommer in i riksdagen och till att partiet medverkar till en rödgrön regering.

I hela befolkningen kan 16 procent tänka sig att rösta på Fi. Vi behövs i riksdagen mer än någonsin och kan slå ut SD som vågmästare, skriver tre ledande Fi-representanter.

Det rödgröna blocket är beroende av att få en majoritet av ledamöterna i riksdagen det vill säga över 50% av rösterna, annars kan man inte vara säker på att få igenom sina beslut. Får S, V och MP mindre än 50% så blir man en minoritetsregering, och riksdagen kan rösta ner förslagen.

I värsta fall blir det en Alliansregeringen med stöd av SD, i vilket fall ger man Sverigedemokraterna en maktposition i form av vågmästsre. I opinionsmätningarna är avståndet litet mellan blocken och det enda som skulle säkra en rödgrön majoritet är om F! fick 4%.

Det ser lovande ut, feministiskt initiativ ökar i opinionsmätningarna och är uppe i 3,6% och 3,97% i olika mätningar! Det säkraste sättet att få en socialdemokratiskt ledd regering med egen majoritet är att rösta rosa. Med Fi i riksdagen får en rödgrönrosa regering de procentenheter som krävs för att få egen majoritet. En mandatexplosion, kallade TV4 det! Med Feministiskt initiativ på plats kommer antirasister och feminister i de andra riksdagspartierna att stärka sina positioner och få större gehör för sina förslag.

Målet för den feministiska politiken är ett samhälle där alla människor kan utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen.

Vi är rasismens främsta motpol. Nu spurtar vi. Släng inte bort din röst! Rösta redan nu – och ta med dig din mamma/pappa/partner/kompis också!

Tack för att ni är med oss!

Låt de rosa glasögonen sitta kvar efter valet också!

I dag lånar Feministiskt initiativ de andra partiernas valaffischer och uppmanar till att alla vallöften om jämställdhet ska stå fast – även efter den 14 september. Vi sätter upp rosa glasögon med häftmassa och säger ”Låt dem sitta kvar efter valet också”. När vi är på plats i riksdagen kommer vi se till att de andra partierna behåller sina rosa glasögon, och håller vad som utlovats.

20140908-063154-23514655.jpg

Den feministiska våren och Feministiskt initiativs framgångar i EU-valet har fått upp jämställdhetsfrågorna på dagordningen. De andra partierna som redan sitter i riksdagen hissar feministiskt flagg och lovar åtgärder. De rödgröna lovar en feministisk regering.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin har i en debattartikel i DN sagt att ”En ny regering måste vara en feministisk regering. En ny regering ska ta jämställdheten på allvar och vända utvecklingen när det handlar om löner, rättigheter, skola och arbetsmarknad.

I sitt tal i Almedalen sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Lövfén att ”Sverige ska vara en feministisk förebild i världen. Människor ska behandlas som människor. Det är inte bara vårt löfte. Det är vår plikt.” Och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt sa i sitt tal ”Vi vill ge hundratusentals kvinnor som arbetar i välfärden inflytande över sitt arbete. Det är att flytta makten och det är kraftfull feministisk politik.”

Och det finns mycket att leva upp till. Samtliga riksdagspartier har i riksdagen antagit jämställdhetsmål för Sverige där det slås fast att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är män eller kvinnor. Jämställdhetsmålet är uppdelat i fyra delmål:

* Jämn representation
* Rättvisa löner och pensioner
* Delat föräldraansvar och delning av det obetalda arbetet
* Utplånandet av mäns våld mot kvinnor.

Vi har inte uppfyllt ett enda av dessa mål. Sverige är inte ett jämställt land.

Vi är naturligtvis medvetna om att vi kommer bli kritiserade för att vi lånar de andra partiernas valaffischer. Då vill vi påminna om att det råder olika förutsättningar mellan de andra partierna och oss när det gäller affischering och annat valkampanjsarbete. De andra har upp till 70 miljoner i sina valbudgetar, plus kontor och anställd personal. Vår valfond räcker inte till reklam och annonser. Allt arbete sker med ideella krafter, så vi behöver vara fiffiga för att skaffa oss utrymme. Dessutom är det stor skillnad på måla över ett annat partis valaffischer och att öppet föra ett offentligt samtal. Vi låter dem bära rosa glasögon under en dag, med uppmaningen ”Låt dem sitta kvar efter valet också”. Vi lyfter alltså deras egna löften. Alla glasögon är uppsatta med häftmassa, så vem som helst kan ta bort dem, och vi tar själva bort dem efter att de suttit uppe en dag.

Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer vi se till att vi går från ord till handling. Vi kommer vara en blåslampa i häcken på de andra partierna. Vi går till val på mandatet att driva en feministisk och antirasistisk politik. Vi kommer inte släppa taget. Vi är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Vi kommer dessutom när vi kommer in i riksdagen ta ifrån Sverigedemokraternas inflytande över politiken. Varken allianspartierna eller de rödgröna har garanterad majoritet i riksdagen och därför kan Feministiskt initiativ i riksdagen spela ut Sverigedemokraternas roll som vågmästare vid bildandet av en rödgrönregering.

Här kan ni läsa frågor och svar om kampanjen Rosa glasögon. Häftmassan går bort – feminismen gör det inte.

Kontakt:
Ewelina Axell, ordförande Feministiskt initiativ Jönköping, 070-402 63 88