Vill du vara med i avdelningens styrelse?

Nu är det dags att nominera till Feministiskt initiativs region Jönköpings läns styrelse och revisorer till föreningen.

Avdelningen är en förening för hela Jönköpings län och därför vore det roligt med nomineringar från alla länets olika delar. 

Valberedningen behöver nomineringarna senast den 23 februari. Du som är medlem kan nominera dig själv, och det går också att nominera någon annan medlem – men tänk på att den du nominerad ska vara tillfrågad innan.

För att nominera fyller du i formuläret: https://forms.gle/bZYX5XJDjagYgHMYA

Hoppas du vill vara med i vår styrelse eller vara revisor i föreningen!


Valberedningen

Ny studiecirkel: Jkpg för alla

I höstas hade vi en studiecirkel i de andra partiernas kommunprogram och nu är det dags att jobba vidare med vårt eget kommunprogram. Temat för vårens studiecirkel är Jönköping för alla – en feministisk och antirasistisk kommunpolitik. Vi kommer vara på Sensus, Östra Storgatan 10 i Jönköping, klockan 18-19. Lokalen är en trappa upp, det finns hiss.

Förutom att uppdatera vårt befintliga kommunprogram kommer vi också skriva debattartiklar och medborgarförslag. Välkommen!

  • ons 19 feb: Uppstart och inledning till kommunprogrammet
  • ons 11 mars: Barn och utbildning
  • ons 22 april: Omsorg och hjälp
  • ons 13 maj: Migrationspolitik och flyktingmottagande
  • ons 3 juni: Kultur, fritid och idrott
  • Hösten 2020: Bygga, bo och miljö/Miljö och hållbar utveckling
  • Hösten 2020: Trafik och infrastruktur
  • Hösten 2020: Näringsliv och arbete
  • Hösten 2020: Kommun och politik
  • Hösten 2020: Viktiga ord och sammanfattning utifrån studiecirkelns tidigare träffar

Titta också in våra andra aktiviteter på sidan Kalendarium.

Fi påverkar kommunfullmäktige!

Under 2019 har en av Feministiskt initiativs medlemmar lämnat in 25 stycken medborgarförslag. Nu blir två av förslagen verklighet! Det ena förslaget handlar om att handlingarna till kommunfullmäktige ska finnas digitalt och det andra handlar om att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få utbildning om härskartekniker.

Från och med januari 2020 finns alltså alla handlingar till kommunfullmäktige att ladda ner från kommunens webbplats. Det innebär att det blir lättare för kommuninvånarna att ta del av handlingarna när en inte behöver åka in till Rådhuset i Jönköping för att hämta dem. 

Vi skickade in medborgarförslaget i november. Att handlingarna nu finns digitalt är en vinst både för demokratin och för miljön.

För ett och ett halvt år sedan beställde presidiet i kommunfullmäktige en jämställdhetsanalys angående vilka som talar i kommunfullmäktige. Den visade att de manliga politikerna i kommunfullmäktige står oftare i talarstolen än kvinnor och att de pratar längre. Kommunfullmäktiges presidium har haft möte med jämställdhetsstrategen och arbetat fram kommunfullmäktiges jämställdhets- och jämlikhetsarbete som bland annat innebär att Kompetensutveckla om härskartekniker och  Fortsätta att mäta kopplat till kön men gärna inkludera fler faktorer såsom ålder och antal år i kommunfullmäktige.

Feministiskt initiativ har varit på varje kommunfullmäktigemöte sedan oktober 2018 och det förekommer härskartekniker på varje möte från både höger och vänster. Därför skickade vi in ett medborgarförslag i december som handlade om att kompetensutvecklingen om härskartekniker behöver följas upp och kompletteras med utbildning i främjandeteknik.

På dagordningen till årets första kommunfullmäktige finns en föreläsning om normer, bemötande och härskartekniker. 

Det är en viktig demokratisk fråga. Ledamöterna i fullmäktige ska inte känna sig hindrade eller tystade av risken att bli utsatta av härskarteknik i talarstolen. Det gynnar inte demokratin eller mångfald av politiker.

Feministiskt initiativ Jönköping är en kommunförening i Jönköpings kommun. Fi har sedan oktober 2018 skuggat kommunfullmäktige genom att vara på plats på och rapportera från varje möte. I höstas tog Fi fram en egen budget på samma sätt som oppositionspartierna. Fi har lämnat in fler medborgarförslag än vad något  av partierna i kommunfullmäktige har lämnat in motioner.

Vi kommer vara en rosagrön blåslampa under hela mandatperioden.