Nya styrelse i länets föreningar

Feministisk initiativ Region Jönköping har ny styrelse

Feministiskt initiativ Region Jönköping är en förening för hela Jönköpings län. Föreningen hade årsmöte 8 mars och valde styrelse för 2017-2019. Styrelsen valdes enlig valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice ordförande: Carin Sollenberg (omval)

Kassör: Jesper Persson (omval)

Ledamot: Baharan Raoufi (nyval)

Ledamot: Alexandra Jauhiainen (nyval)

Styrelsen ska bland annat arbeta för att det bildas kommunföreningar i alla länets kommuner med sikte att ställa upp i så många kommuner som möjligt i valet 2018 och samordna arbetet att ta fram en politisk plattform för att kunna ställa upp i val till regionfullmäktige 2018.

 Feministerna i Jönköping har ny styrelse

Den 8 mars hade Feministiskt initiativs kommunförening i Jönköping årsmöte och valde styrelse för 2017. Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Ewelina Axell (omval)

Vice Ordförande: Jesper Persson (omval, tidigare kassör)

Kassör: Lisa Söndergaard (omval, tidigare ledamot)

Ledamot: Cecilia Selvén (nyval)

Ledamot: Jenny Astner (omval)

Feministerna i Jönköping träffas varannan vecka i en tankesmedja med syftet att utveckla vår kommunpolitik.