Studiecirkel: Vad vill Feministiskt initiativ?

Vill du få en djupare inblick i vad vi står för och hur vi kan jobba för en feministisk politik i olika frågor?

Välkommen till minst 9 träffar i Jönköping där vi läser och diskuterar F!

Plats: Sensus, Östra Storgatan 8, Jönköping
Tid: Varann torsdag (jämna veckor), klockan 17.30

Varje träff förbereder vi oss genom att läsa valda delar ur Feministiskt initiativs
partiprogram. Vill du vara med? Varje träff är fristående. Kom när du kan!

Introduktion: 2 oktober
För en feministisk politik
På denna första träff tittar vi tillsammans på introduktionen till Feministiskt initiativs partiprogram. Vi pratar om begreppen jämställdhet, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet samt hur olika maktordningar samverkar. Vi diskuterar även varför vi har valt att gå med i F!.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/

Andra träffen: 16 oktober
Våld mot kvinnor och antirasism
Vi lär oss om F!:s antirasistiska politik och politik för att stoppa våldet mot kvinnor. Vi tittar bland annat på maskulinitet och våld, socialtjänstens och kvinno- och tjejjourernas roller, våld och förtryck i hederns namn, könsstympning, prostitution och pornografi.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/vald-mot-kvinnor/

Vi hann inte alls prata om antirasism som planerat, därför skjuter vi på det politikområdet till nästa studiecirkel, det påverkar träffarnas olika innehåll genom att den tredje träffen ägnas åt antirasism samt att vi flyttar fram politikområdet om xx.

Tredje träffen: 30 oktober
Nytt tema: Antirasism och global rättvisa
Vi studerar F!:s syn på etniskt baserade privilegier, relationen mellan könsstrukturer och rasistiska strukturer, migrationspolitik, asylfrågor och invandring. Vi diskuterar solidaritet och fattigdomsbekämpning utifrån ett antirasistiskt och postkolonialt genusperspektiv.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/feministisk-antirasism/
http://feministisktinitiativ.se/politik/internationellt-samarbete/

Fjärde träffen: 13 november
Välfärden, ekonomin och arbetet
På den fjärde träffen studerar vi F!:s politik för välfärd, ekonomi och arbete. Detta innefattar bland annat ett maktperspektiv på ekonomi, ekonomisk tillväxt, budgetar, vinster i välfärden, deltid och arbetsmiljöfrågor.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/valfard-som-verktyg/
http://feministisktinitiativ.se/politik/ekonomi-for-en-hallbar-utveckling/
http://feministisktinitiativ.se/politik/en-ny-syn-pa-arbete/

Femte träffen: 27 november
Säkerhetspolitik och Europapolitik
Den femte träffen ägnas åt säkerhetspolitik och Europapolitik. Här pratar vi om ett genusperspektiv på säkerhetspolitik och hur vi kan synliggöra rasism, homo- och transfobi som säkerhetshot.  Vi går också igenom F!:s Europapolitik.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/en-feministisk-syn-pa-sakerhet/
http://feministisktinitiativ.se/politik/feminism-i-eu/

Juluppehåll: 11 och 25 december.

Sjätte träffen: 8 januari 2015
Utbildning

Nu diskuterar vi hur vi kan skapa en jämlik skola.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/utbildning/

Sjunde träffen: 22 januari 2015
Hälsa & sjukvård och sexualpolitiken

Nu diskuterar vi äldrevård, vårdyrket, psykisk hälsa och alkohol- och drogpolitik. Vi studerar också F!:s politik när det gäller sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket inkluderar könsidentitet och könsuttryck, säkrare sex och surrogatmödraskap.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/halsa-och-sjukvard/
http://feministisktinitiativ.se/politik/sexualpolitik/

5 februari: Planeringsmöte
Vi tar en paus från studiecirkeln och planerar årets roligaste fest, KLUBB FEM, 7 mars på APT!

Åttonde träffen: 19 februari 2015
Bostadspolitik, kulturpolitik och miljöpolitik

På den sjunde träffen behandlar vi F!:s bostads,- kultur och miljöpolitik. Vi diskuterar bostadssegregering och samhällsplanering samt mångfalden i kulturen. Vi pratar också om klimat, energi, transporter, skog och hav, ekologisk produktion och djurrättsfrågor.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/samhallsbyggnad-och-bostadspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/kulturpolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/miljo/

Nionde träffen: 5 mars 2015
Rättspolitik, funktionalitetspolitik och politikens organisering
Den åttonde träffen ägnas åt F!:s politik för att skapa ett icke-diskriminerande rättsväsende och hur F! ser på trygghet och säkerhet. Vi tittar även på funktionshinder och funktionsnormer samt på hur ett feministiskt förändringsarbete kräver nya strategier inom politiken.

Läs gärna följande texter ur partiprogrammet inför denna träff:
http://feministisktinitiativ.se/politik/rattspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/funktionalitetspolitik/
http://feministisktinitiativ.se/politik/politikens-organisering/

Årsmöte: 19 mars 2015

 

 

En reaktion på ”Studiecirkel: Vad vill Feministiskt initiativ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s