Möte om djurrätt och djurskydd

Är du intresserad av Djurrätt och djurskydd? Då ska du boka in den 14 september!

Kongressen 2015 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som skulle ta fram förslag till ny partiprogramstext om djurrätt och djurskydd. Den 8 september kommer utkastet på denna text på remiss till oss och deadline för ändringsförslag och synpunkter är den 22 september.

Nytt datum!

Vi träffas klockan 19 den 14 september för att gå igenom och diskutera utkastet.
Annonser

Höstens möten

Nu är det dags att ta upp våra onsdagsmöten igen och vi börjar redan nu på onsdag den 17 augusti med Pride-pepp. Klockan 19 ses vi i Sensus lokaler på Östra storgatan 8 i Jönköping.

Är du intresserad av Djurrätt och djurskydd? Då ska du boka in den 14 september!

Kongressen 2015 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som skulle ta fram förslag till ny partiprogramstext om djurrätt och djurskydd. Den 8 september kommer utkastet på denna text på remiss till oss och deadline för ändringsförslag och synpunkter är den 22 september.

Nytt datum!

Vi träffas klockan 19 den 14 september för att gå igenom och diskutera utkastet.

När valde du att bli heterosexuell?

Samkönad kärlek har funnits längre än Internet, elektriciteten och kristendomen. Att människor med en sådan makt och status som en ordförande i stiftfullmäktige,  kallar det för en trend eller att det är ett hippt val är otidsenligt och direkt farligt.
Bruno Edgarsson (C) föreslår att kyrkan ska “Avsluta sitt deltagande i spektakulära Pride-spektakel.”
Edgarsson säger sig vara en direkt motståndare till HBTQ+ – rörelsen. Han hänvisar till sexualitet som ett val en kan fastna i  som en form av beroende. Det är fel.

Sexualitet fungerar inte som ett spelberoende, Poker Stars är inte en naturlig del av ditt liv, det är en tillförd faktor som är designad för att fånga in dig.
En människa väljer inte vem hen blir förälskad i, likt många andra livsfaktorer är kärlek någonting som sker naturligt.

Att herr Edgarsson främst verkar vilja moralisera kring det “sexuella samlivet” när han talar om sexualitet känns dessutom lite enkelspårigt. Ett kärleksförhållande kan handla om så mycket mer, sex behöver inte vara en del av det.

Detta vet vi, detta är fakta.

Vem en blir förälskad i har dock en enorm effekt på hur ens liv ser ut, den effekten beror till stora delar på andra människors åsikter och föreställningar om ens egen förälskelse.

Svenska kyrkan bör fortsätta sitt arbete för att alla människor ska få utvecklas och känna sig trygga i sin identitet, inte formas i en mall som faller stiftfullmäktiges ordförande i smaken.

Då kan kyrkan vara en god kraft.

Därför är Pride viktigt, därför är det viktigt att kyrkan står upp för Pride och en gång om året visar att regnbågen tillhör alla.

Om sexualitet nu är ett val, när valde du, Bruno Edgarsson, att bli heterosexuell?

Ewelina Axell, Ordförande Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Jenny Astner, Styrelseledamot Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Jesper Persson, Styrelseledamot  Feministiskt Initiativ Region Jönköping
Malin Svensson, Medlem Feministiskt Initiativ Region Jönköping

Föreläsning med Gudrun Schyman

Homeparty med Gudrun SchymanEwelina Axell (ordförande Feministiskt initiativ Jönköping), Carin Sollenberg (vice ordförande Feministiskt initiativ Jönköping) och Gudrun Schyman (partiledare Feministiskt initiativ). Foto: Antonio Martinez

Fredagen den åttonde april besökte Gudrun Schyman Jönköping för ett Homeparty. Uppslutningen var större än väntat. Vi hade räknat med att omkring 150 personer skulle komma till föreläsningen, men när publiken började komma visade det sig att den siffran fördubblades.

Gudruns föreläsning handlade till stor del om vilka strukturer som finns i vårt samhälle och om hur de konserverar gamla idéer om maktförhållanden.

Hon visade med tydliga exempel – bland annat från regeringens egna mål, att vårt samhälle inte är jämställt.

Föreläsningen blev längre än väntat. Efteråt hade flera ur publiken frågor till Gudrun, bland annat gällande maktförhållanden mellan stad och land, och hur Feministiskt initiativ skulle agera i ett samarbete med en regering som för dagens gränspolitik.

Det stora publikantalet visar på ett intresse för feministiska visioner i Jönköping!

Vi i Feministiskt initiativ Jönköping tackar Gudrun Schyman och hoppas på ett snart återseende!

 

Vill du vara med och leda Feministiskt initiativ?

Feministiskt initiativ är Sveriges snabbast växande parti. Nu är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ i Jönköpings kommun 2016!
Du kan nominera dig själv eller någon annan till styrelsen och till revisor. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad. Nominerar gör du genom att fylla i formuläret.
Om du är intresserad av att sitta i valberedningen eller har förslag på namn, kontakta den nuvarande styrelsen i Jönköpings kommun via fi.jkpg@gmail.com.
Sista dag för nominering är den 5 februari.
Årsmötet kommer att vara på kvällen tisdagen den 8 mars!
Vänliga hälsningar Camilla och Anna-Maria, Valberedningen
camilla.zilo@gmail.com, ampedraza@me.com

Vårens träffar!

Välkommen att komma på våra möten.  Vi träffas som regel den andra onsdagen varje månad klockan 19 på Sensus,  Östra storgatan i Jönköping.  Alla är välkomna,  du behöver inte vara medlem!

13 januari
10 februari
8 mars (obs tisdag) årsmöte
13 april
11 maj
8 juni

Varje möte är en fristående del i vår studiecirkel om vår kommunpolitik!

Under våren kommer vi också ha en föreläsning om källkritik och troll samt att vi planerar att bjuda hit Gudrun Schyman och i samband  med det starta en avdelning (förening för hela länet).

VAB – Individuell diskriminering av män, kollektiv bestraffning av kvinnor

Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska vabba, inte män. Män som ändå vabbar straffas hårdare ekonomiskt än kvinnor som gör det. Slutsatsen blir att den bästa lösningen på problemet är att män vabbar mindre.Att det är kvinnan som måste kompensera mannens bortfall är underförstått.

Det kön du identifierar dig med ska självfallet aldrig vara grund för en negativ behandling, men tar vi ett steg tillbaka, vad är egentligen problematiken i den här situationen? Är det att män som vabbar får sämre lön, eller är det att vi lever i en värld som ser och bedömer oss utifrån bestämda, trånga och skadliga könsroller? Mannen ska arbeta och tjäna pengar, kvinnan ska vara hemma med barnen. Det säger könsrollen, än idag, och därför säger arbetsgivaren samma sak. Håller du dig som man innanför de förväntade ramarna belönas du, går du utanför bestraffas du.

Det här drabbar män på individnivå, och kvinnor på en strukturell nivå. Vissa män får lägre lön, medan kvinnor systematiskt (medvetet och undermedvetet) prioriteras bort från delar av arbetslivet. Vissa män får lägre lön, men kvinnor som grupp får mindre tillgång till arbete,  färre karriärsmöjligheter, mindre ekonomisk frihet och i förlängningen  mindre självbestämmande, mindre makt i samhället och färre möjligheter att skapa det liv en vill ha.

Att lösningen skulle vara att männen ska vabba mindre, kanske hjälper männen

i fråga, men inte kvinnorna som då måste ta hand om barnen. Om slutsatsen blir att män i mindre utsträckning ska vårda sina sjuka barn, befäster det de befintliga och begränsande könsrollerna, snarare än att luckra upp dem. Kvar står kvinnorna, som får ta ännu mer arbete i familjen, utöver det yrkesarbete de redan utför. Kvinnor står redan i dagsläget för majoriteten av det obetalda hushållsarbetet, eller ”the second shift” som det också kallas. Att då lägga ännu större arbetsbörda på kvinnan, för att främja vissa mäns löneutveckling, är både oansvarigt och orättvist.

Detsamma gäller föräldraförsäkringen. Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83% av all föräldraledighet tas ut av mammorna. 83%. Över fyra av fem timmar. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas. Fi jobbar även för en förkortning av arbetsdagen till sex timmar med bibehållen lön, en åtgärd som varit samhället till gagn i allmänhet, och kvinnor till gagn i synnerhet, då de i dagsläget utför det mesta av arbetet i hemmet.

Vill vi verkligen komma till grunden med de här problemen, gäller det att dra upp problemet vid roten. Att män skulle överlämna delar av ansvaret för sina barn på kvinnor är orättvist, och det behandlar bara symptomen. Dessutom ger det papporna sämre relationer med sina barn. Jämställda män och närvarande pappor separerar mer sällan och om de separerar minskar risken för att de tappar kontakten med sina barn.

Barn förtjänar att ha en god och aktiv relation med alla sina föräldrar. Vi som samhälle har ett ansvar gentemot oss själva, och gentemot nästa generationer. Ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd familjesituation vinner vi alla på, på sätt som inte bara kan mätas i pengar.