Hållbart, ekologiskt lantbruk

LRF riktade i sin debattartikel (16/7 i Jönköpings-Posten) sig inte till Feministiskt initiativ, men vi vill gärna tala om för LRF vad vår politik innebär. Störst fokus i landsbygdspolitiken måste ligga på naturens, djurens, och därmed också människans välmående.

Fi vill verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster, en märkning som också ska omfatta djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras. Vi vill med verktyg som skattelättnader till ekologiska producenter se en övergång till ekologiskt jordbruk, och varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan ska prioriteras vid offentliga upphandlingar. Fi ska verka för att staten, genom bildandet av ett nationellt center för ekologiska livsmedel, stödjer produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Vi måste se den stora bilden, och skapa en politik som utgår ifrån vad som ger mest hållbara resultat, både i stort och i smått.

Fi vill ha ett förbud mot import av grödor som har besprutats med ämnen som är förbjudna inom EU, och ökade skatter på miljöfarlig verksamhet i Sverige. Den som förorenar ska betala. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt initiativ anser inte att hållbar utveckling och åtgärder för att begränsa klimathoten behöver innebära minskad livskvalitet. Däremot utmanar åtgärderna dagens ensidiga bild av välfärd som liktydig med materiell, resursslukande privatkonsumtion.

(Publicerad 23 jul 2015 i Jönköpings-Posten)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s